Textarkiv

Här samlar vi rekommenderade texter.

TOP Berlin – Capital’s Art of War, en text om logistikens roll i den moderna kapitalismen.
Comitato per il Salario al Lavoro Domestico di Padova – Le operaie Della Casa (1977) – En introduktion till den feministiska autonoma debatten om lön för hushållstjänster.
Crimethinc – What Is Security Culture? En diskussionstext om att skapa säkerhet mot statliga repressionsorgan i sociala rörelser.
Heinz Schenk – Vi är Inga Kampanjnissar En grundtext i den autonoma rörelsen. Texten skrevs på slutet av 80-talet som en del av den så kallade “organisationsdebatten” i Tyskland och kritiserar kampanjpolitiken och enfrågerörelserna till förmån för organisationsbyggande och långsiktig socialistisk strategi.
The Invisible Committee – The Coming Insurrection Insurrektionell anarkisttext som ger en övergripande världsbild och diskussion om världen – och upprorens – tillstånd.
Jo Freeman – The Tyranny of Structurelessness. På svenska mer känd som “Strukturlöshetens Tyranni”, en klassisk text om vikten av formella strukturer för feministiska grupper. Utan sådana strukturer göms maktrelationer inom grupper och informella vängrupper tar över vilket motverkar feministisk praxis.
Kämpa Tillsammans! – Management för Proletärer En strategiguide samt undersökning av teorikollektivet Kämpa Tillsammans! om möjligheterna för utomfacklig arbetsplatskamp.
Kämpa Tillsammans! – Vi vill ha allting! En introduktion och just historisk återblick på den autonoma marxismen.
Libcom.org – Organise En guide, på engelska, för att organisera sig på arbetet, i hemmet, i en politisk grupp och en massa mer! 
Libcom.org – Introduction Introduktioner till autonom politisk teori.
Nira Yuval Davis – Transversal Politics Yuval Davis text har varit en av de vi har läst i vår grupp för att ta fram en feministisk praxis. Texten handlar om möjligheterna för att bygga ömsesidiga koalitioner mellan olika subjekt utan att för den delen hamna i identitetspolitik och relativism.
Prole.info – Work, Community, Politics, War – Onlineserietidning som ger en introduktion till livet i kapitalismen och kampen mot densamma.
This entry was posted in Texter. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.