Red Mirror: Träff 3

Genus och teknologi

Inledning

Säg några lämpliga introducerande ord och berätta om upplägget. Som vanligt kan ni laborera med olika former för cirkeln.

Cyborg feminism and the future of technology

Kolla på den här filmen. Den är akademisk och något svårare, så det är lämpligt att försöka bryta ner resonemangen och begreppen. För deltagare som är väldigt ovana vid dessa resonemang så kanske det är bättre att börja med en av texterna.

Robots are racist and sexist

Läs denna text tillsammans. Diskussionerna kan nog se väldigt olika ut beroende på deltagarna, därför har vi inte skrivit några specifika frågor.

Why do we give robots female names? Because we don’t want to consider their feelings

Läs denna text. Om ni är osäkra så försök knyta ihop hur genus, etnicitet och teknologi hänger samman. Har ni egna erfarenheter? Hur påverkar dagens allt mer digitaliserade samhälle hur människor sorteras efter etnicitet och genus?

Avslutning

Om ni har följt de tre träffarna så är ni nu klara. Diskutera om ni vill fortsätta, och i så fall med vad. Försök sammanfatta vad ni lärt er och om det kan användas på något sätt.

Posted in Red Mirror | Comments closed

Red Mirror: Träff 2

Cybernetisk kontroll

Denna träff har körts i både Stockholm och Lund. Det kan både ske under en pubkväll med musik och öl, eller som en mer klassisk studiecirkel. Lek gärna lite med formaten för att locka olika målgrupper och se vad resultaten blir.

Läs en text i taget och diskutera dem därefter. Om det finns flera olika smågrupper så ta en kort sammanfattning från varje i storgrupp.

Inledning

Håll en kort inledning och berätta om upplägget, Red Mirror i allmänhet och dylikt. Läs antingen texterna högt (en i taget) i helgrupp, eller i smågrupperna.

Text 1

John Hancock Adds Fitness Tracking Incentives to All Policies

Frågor till texten:

 • Vad händer om folksam gör det här och erbjuder en smartklocka vid teckning av försäkring?
 • På vilket sätt kan systemet utöva makt genom att påverka ditt beteende?
 • Vem kommer den här utvecklingen påverka/drabba? Vem tjänar på det?
 • Har du erfarenheter av “frivillig” självmätning? Stegräknartävlingar på jobbet eller liknande?
 • Vilken strategi finns för motstånd?

Text 2

Your social media apps are as addictive as slot machines — should they be similarly regulated?

– Här är några punkter som tas upp i texten, kan du relatera till dem från ditt eget digitala liv?

 • The zone
 • Positive reinforcement
 • No dry spells
 • Solitude
 • Speed
 • Constant play

– Förväntas du använda någon app i ditt yrke, skola eller i kontakt med myndigheter? Hur är den utformad?

– Går det att använda gamification på ett positivt sätt?

– Vad har vi för strategier som inte bara är undandragande?

Text 3

Nudging – påverka målgruppen med beteendevetenskapliga verktyg

* Har du märkt av nudging någon gång?

* Hur skulle du nudgea för att få folk att städa efter en onsdagspub?

* Hur upptäcker vi och utmanar beteendebarriärer (t.ex. spärrarna i tunnelbanan i Sthlm)?

* Kan vi/vill vi göra motstånd mot nudging? Hur skulle ett sådant motstånd se ut?

Avslutning

Efter detta är det lämpligt med någon form av avslutande ord, beroende på era framtida planer och situationen.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror: Träff 1

Introduktion

Håll en kort runda med alla deltagare (ju fler ni är, desto kortare måste varje persons inlägg vara) där ni ber personerna introducera sig med namn, pronomen, mm. samt framförallt deras relation till teknologi i deras liv. Det är ofta lämpligt att ha valt en eller flera personer som leder RM, och i så fall kan dessa kort inleda med att säga hej och välkomna och förklara upplägget för dagen.

Detta är till för att ge en bild av vilka de som är på cirkeln är, vilka intressen de har vilket kan plockas upp i diskussionerna allteftersom. Slutligen är det också viktigt att allas röster hörs, för att göra alla bekväma med att prata.

Vad är Red Mirror?

I denna punkt är det lämpligt att ge en kort beskrivning av vad Red Mirror är. Ni kan summera denna texts rubriker, eller ersätta den med någonting ni själva föredrar. Diskutera gärna kort, men låt inte diskussionen ta mer än 10 minuter då detta inte är huvuddragen i denna träff utan endast en utvidgad introduktion.

Syftet här är att vidga diskussionerna om teknologi så att alla är med på banan med vilka olika aspekter det kan finnas på ämnet.

Humans Need Not Apply – Automatisering

Visa denna film med projektor eller låt alla kolla på den på sina mobiltelefoner. Filmen i sig går att kritisera på många punkter, tydliggör detta. Poängen är öppna för en kritisk diskussion för att främja förståelse. Om det behövs, så ta en runda till. Om ni är över åtta personer bör ni dela in er i smågrupper för diskussionerna.

Diskussionen bör ta runt 25-30 minuter, inklusive ev. pauser. Någon (t.ex. en arrangör) kan anteckna och se till så att alla kommer till tals.

Diskussionen kan vara helt fri, men vissa punkter kan vara viktiga att trycka på. Här är några förslag till diskussionsunderlag:

– Hur är det på ditt arbete? Vad automatiseras där? Vad kommer automatiseras i framtiden? Vad är det som inte fungerar när det kommer till automatisering?

– Känner någon till något mer om de exempel som tas upp i videon?

– Vad innebär detta för kapitalismens framtid? Hur bör vi agera för att förekomma detta?

– Hur tänker vi oss automatisering i ett framtida klasslöst samhälle? Är detta en hörnsten i socialismen, eller finns det problem med detta sätt att tänka?

Arbetssamhället gör oss till slavar

Om tiden inte sprungit iväg kan ni fortsätta med denna video. Här passar det att helt enkelt fördjupa tidigare diskussioner och kontrastera vad som tas upp i de två olika filmerna.

Avslutning

Fråga deltagarna vad mer de vill diskutera, anknyt an till den första rundan. Beroende på tiden kan detta ske i helgrupp, i bikupor (alltså snabba diskussioner två och två) eller i mindre grupper igen. Diskutera om ni ska ha samma smågrupper eller nya. När allt detta är klart så håll en avslutningsrunda med frågan vad deltagarna har tagit med sig från träffen.

Poängen med denna del är att ge deltagarna själva möjligheten att uttrycka sig och diskutera de frågor de är intresserade av. Detta tas sist eftersom sådant inte kan ske i ett vakuum, de föregående delarna av träffen ger underlaget för att diskutera. I denna del kan ni komma på vad ni vill göra i framtiden, t.ex. i termer av vilken form ni vill hålla det i, hur det ska annonseras, vilka ämnen ni ska hålla, mm.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror som färdig studiecirkel

Här är tre färdiga studiecirkelsträffar för de som är intresserade av att studera samhälle, teknologi, den moderna kapitalismen, ett framtida klasslöst samhälle och mycket mer.

Read More »

Posted in Aktuellt | Comments closed

Protest mot regeringsbildningen och 100 år sedan mordet på Luxemburg och Liebknecht

Protest mot regeringsbildningen

Ett 40-tal personer samlades i Lund för att protestera mot regeringsbildningen lördagen den 19:e januari. Några tal hölls och en banderoll med texten “Det finns andra val än riksdagsval – organisera dig” hölls upp på Stortorget.

Den regering som nu tillträtt med ett nyliberalt program framställs som det antirasistiska alternativet, men grundas på språktest och en fortsatt rasistisk migrationspolitik. De som har röstat på “vänster”partierna har inte röstat för denna politik. Politikerna representerar alltså inte oss. Vi ser denna protest som det första steget mot det motstånd vi måste bygga nu, ett nödvändigt steg mot något större.

100 år sedan mordet på Liebknecht och Luxemburg

De dödar manar oss.

Helgen 11-13:e januari deltog Autonom Organisering på 100-årsjublieumet i Berlin av Rosa Luxemburg och Karl Liebknechts död. Luxemburg och Liebknecht var socialistiska revolutionärer och internationalister vars liv och kamp fortfarande inspirerar. Liebknecths paroll “Huvudfienden står i det egna landet” är fortfarande sann: vi har inget gemensamt med nationen vi lever i.

Även vi la ner röda nejlikor vid minnesmonumentet.

Just internationalism är en grundpelare för all revolutionär politik och ett av skälen till att vi reser och deltar i saker som Luxemburg-Liebknechtdemonstrationen är för att vi dels ser oss som en del av samma rörelse som dem, och dels för att vi bygger internationalism på ett praktiskt sätt genom att resa. Vi träffade många kamrater, bland annat från TOP Berlin och massvis av nedresta kamrater från de skandinaviska länderna. Det är viktigt att vi som rörelse skapar relationer över och mot gränser, och det var det vi fortsatte med denna helg.

En annan viktig del av att resa är att inspireras av rörelsen i andra länder. Som vanligt såg vi massvis av enorma ockuperade hus, sociala center och stora, välorganiserade grupper. Den tyska rörelsen är två steg framför den svenska i hur välorganiserad och seriös den är. Vi blev också mycket imponerade av segern mot etableringen av Google i stadsdelen Kreuzberg (Berlins vänsterområde). Etableringen av Googlekontor har lett till starkt ökad gentrifiering, men efter en kampanj, där bland annat TOP deltog, så har Google nu dragit tillbaka planerna. Detta är något som intresserar oss som ju driver Red Mirror, ett studieprojekt om hur teknologi och kapitalism förändrar vår värld.

Självklart är allt inte guld och gröna skogar i Tyskland. En stalinistisk (nymaoistisk) grupp hade innan demonstrationen hotat att anfalla monumentet för de socialister som fallit offer för stalinismen. Så vitt vi vet skedde detta icke, men det är väl värt att komma ihåg att DDR-nostalgin i grund och botten är reaktionär. Sovjetunionen satte våra kamrater i läger, mördade de som kämpade. Som Luxemburg sa: “Frihet endast för regeringens anhängare, endast för ett partis medlemmar – de må vara aldrig så talrika – är ingen frihet. Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet. Inte på grund av någon “rättfärdighets”-fanatism utan därför att allt det lärande, gagneliga och renande i den politiska friheten hör ihop med detta och dess verkan uteblir om “friheten” blir privilegium.”

 

 

 

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror i Malmö & Protest mot budgeten

Vi har hållit en träff i studiegruppen Red Mirror i Malmö. Först hade vi en kort runda där vi alla berättade lite om oss själva och vår relation till teknologi där vi kom från väldigt olika bakgrunder. Därefter höll vi en kort inledning baserad på vår grundtext.

Vi visade sedan Humans Need Not Apply:

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU

Diskussionen om denna handlade i hög grad om den ökade instabiliteten i det ekonomiska kapitalistiska systemet. Bör man införa någon form av basinkomst? Eller bör vi snarare se detta som en kristendens som vi bör förbereda oss inför? Dessa två perspektiv, att försöka slita isönder samhället eller komma på hur vi kan stabilisera och förbättra det var dominerande. Vi diskuterade även våra egna konkreta liv i relation med teknologi där vi arbetare på olika ställen, men vi alla levde i den moderna app-fixerade värld som de flesta andra gör.

Därefter såg vi på Cyborg Feminisn and the Future of Technology

Denna film uppfattades  som svår av några deltagare. Andra menade att även om grundpoängen är god så är också kommunismen ett slags helande av livet, där reproduktionen av livet kommer utgöra en helhet snarare än något som är stympat av den värld vi lever i.

Manifestation mot budgeten

Vi deltog i en manifestation arrangerad av Fältbiologerna mot M-KD-budgeten tillsammans med ca 100-200 andra. Det positiva med manifestationen var den uppmaning till civil olydnad och gatupolitik som kom från talarna. Det som dock saknades var just att göra det praktiskt, eftersom manifestationen stod stilla så blev det endast tal från diverse politiker som ville få människor att rösta på deras parti. Att iallafall demonstrera hade skapat en annan dynamik som saknades. Samtidigt så är det uppenbart att det händer någonting mycket intressant i miljörörelsen för närvarande, inspirerat av dels den kapitalistiska ekologiska krisen som är närvarande i samhällsdebatten men också med inspirationen från Ende Gelände.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Antifa, Strike Back och klimat: aktionsdagar i Skåne

Vi har haft en intensiv helg med antifascistiska aktiviteter, demonstrerande för strejkrätten samt klämt in en klimatmanifestation. Det här är vår rapport från dessa dagar.

30:e November. 

30:e november är sedan åratal en lundensisk antifascistisk högtidsdag. Det var här (och samtidigt i Stockholm) som den årliga nazimarschen stoppades genom militanta blockader 1991. 2008 försökte fascister återigen marschera, men blev formligen krossade av motdemonstranter. Sedan dess har fascister dykt upp lite då och då, men utan att göra offentliga aktiviteter. Även detta år var sig likt. Det viktiga att minnas är att fascister återkom för att demonstrera i Lund år efter år innan de mötte massmilitant motstånd. De liberaler som dagarna efter 30:e november 1991 och 2008 grät ut i tidningarna är idag sedan länge bortglömda. Kvar är bara minnet av motståndet och faktumet att vi vann. Vi kan inte fokusera på tillfällig medial backlash utan på hur en kamp kommer se ut fem, tio, tjugo år efteråt. Detta är det viktiga att lära av 30:e november. Vi behöver militans, men också massa, en öppenhet som förmår att organisera människor i konkret antifascistisk praktik. Vi vill tacka alla kamrater som dök upp.

Klimatmanifestation 30:e nov

Vi deltog även på en klimatmanifestation under 30:e november med delade känslor. Klimatrörelsen håller på att återskapas, men många av perspektiven fortsätter vara individualistiska och liberala: 100 företag står för 70% av alla utsläpp. Det är där vi måste lägga fokus. Kapitalismen förstör vår planet. Vi kan inte rikta våra blickar mot vad varje individ konsumerar, en sådan politik av individuell skam kan aldrig peka mot det faktiska problemet som blir allt mer trängande för var dag som går. Det är uppenbart att vi behöver ägna mer tid och energi åt att organisera en tydligt antikapitalistisk tendens i klimatfrågan.

Strike Back. 

Vi deltog i en demonstration i Lund med 80-100 deltagare samt i en manifestation i Malmö med kanske dubbelt så många deltagare. Våra mål med dagen var att knyta bredare, lokala kontakter vilket vi har lyckats med i hög grad. Vi ville också belysa strejkrättsfrågan i offentligheten och underblåsa kritiken inom facken mot förslaget och mot Socialdemokratin. Detta har också varit framgångsrikt med artiklar i facktidningar om talare på våra demonstrationer. Många som passerade våra evenemang stannade upp och diskuterade, läste flygblad och hejade på. 
Det är dock tydligt att frågan är nästan okänd utanför vänstern. De som deltog var i hög grad organiserade aktivister. Detta var förstås en framgång olika grupper och tendenser inom vänstern har förenat sig. Det var tydligt i de mycket passionerade tal som hölls av olika kamrater att vi delar samma analys: att det är LO-fackens byråkratiska urartning (vilket inte är en ny företeelse) som lett till detta, att Svenskt Näringsliv och överklassen ligger bakom det hela, att sossarna sålt ut oss och att vi behöver inte bara bekämpa detta förslag utan helt förändra facken och samhället. Många tal var både konkreta, de utgick från människors liv och arbete, och abstrakta i termer att de tydligt drog paralleller till kapitalismen. Passionen såväl som analysen i tal efter tal var djupt imponerande. Inte minst lyftes viktiga feministiska perspektiv i Malmö där en text från Nätverket Rör inte Strejkrätten i Karlstad lästes upp som berörde #metoo och hur strejkrättsförslaget kommer gravt försvåra att kämpa mot sexuella trakasserier på jobbet.
Vi måste dock återkomma till frågan om att förslaget är nästan okänt vilket är en del av hur LO, TCO, Svenskt Näringsliv och sossarnas strategi. De vill att det ska vara okänt och bortglömt. Låt oss vara tydliga: våra aktioner var bra och viktiga, men de är inte nog. De är ett första steg. Vi kommer aldrig att lyckas besegra förslaget genom att göra demonstrationer då och då. De är nödvändiga som ett led i att visa att vi är förenade, att bygga relationer och synas men vi kommer inte vinna genom detta. 
Vi behöver slå igenom både i allmänheten och skapa effektiva kampmetoder. Vi är övertygade om att Frankrike är ett föregångsland: ett land där nu de gula jackorna-rörelsen visar vägen framåt. Vi måste blockera gator och lamslå kapitalets logistik. Vi måste göra avtryck i stadsbilden. Vi måste bygga mot en politisk strejk från oppositionen som finns kvar i facken, men samtidigt organisera en gaturörelse som kan blockera kapitalets flöden. Vi har enighet i vänstern nu, nu måste vi bortom vänstern – mot masskampen. 
Autonom Organisering
Posted in Aktuellt, Analys | Comments closed

Om mäns våld mot kvinnor

Idag, den 25 november, är en dag då mäns våld mot kvinnor uppmärksammas. 
När mäns våld mot kvinnor diskuteras är det ofta som våld i nära relationer. Detta är en stor del av mäns våld. Men det täcker inte allt och att fokusera på just detta våld leder till att en stor del av våldet osynliggörs. NTU (2016) presenterar följande siffror; 40% av misshandelfallen skedde inom en nära relation, i 32% var gärningsmannen en bekant och slutligen i 29% av fallen var gärningsmannen helt okänd för kvinnan. Våld mot kvinnor sker alltså inte enbart i hemmet, det sker överallt där människor, och framför allt män, befinner sig: på förskolan, på festen, på äldreboendet, på sjukhus och på arbetsplatsen. 
Just arbetsplatsrelaterat våld har ökat. 2009 uppgav 18% av kvinnorna och 10% av männen att de utsats för våld på sin arbetsplats. Våld är inte enbart fysiska slag utan även psykiskt våld och trakasserier. Studier från 2014 visar att 14% av kvinnor i åldrarna 16-29 har varit utsatta för sexuella trakaserier under arbetstid, något som tydliggjorts av #metoo-rörelsen vilket i hög grad varit en rörelse som visat på just relationen mellan patriarkat och kapitalism där kvinnor utsätts på sina arbeten. Sexuella trakasserier är vanligast inom vård- och omsorg och hotell- och restaurangbranschen. Även våld och hot är vanligare på vissa arbetsplatser än andra. För kvinnor gäller det framförallt arbete inom vård och omsorgsektorn och för män bla service- och säkerhetsarbete. Skötare och vårdare svarar för hälften av anmälningarna om hot och våld inom vården och 2/3 av anmälningarna är gjorde av kvinnor. Våld på arbetsplatsen gäller sällan två arbetskamrater utan handlar snarare om en medarbetare och en individ den har en kortare kontakt, exempelvis kunder, klienter eller patienter. Våld på arbetsplatsen är vanligare inom kvinnodominerade yrkesområden än mansdomminerande. Kvinnodominerade yrken som i regel har ett lägre värde och därmed en lägre lön. Arbetsmiljöverket menar att arbetarmiljörisker inte synliggörs tillräkligt inom kvinnodominerande yrken och därför inte åtgärdas på samma sätt som inom mansdominerande.
Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot alla kvinnors liv och hälsa. I snitt dör 17 kvinnor varje år till följd av våld från en närstående man. 2014 hade över 200 kvinnor dött på grund av mäns våld sedan år 2000. Granskningar visar på att myndigheter haft kännedom om våldet men inte ingripit.
Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot alla kvinnor, oavsett relation, situation eller plats. Det påverkar vårt liv på många olika plan. Det får oss att känna oss otrygga ute på stan på kvällen. Det begränsar oss. Det förhindrar oss. Det kontrollerar oss. Det förgör oss. Det dödar oss. Och oavsett hur många strategier som tas fram för att förhindra att vi utsätts för våld på exempelvis arbetsplatsen, så vet vi att det inte kommer att räcka. Mäns våld mot kvinnor genomsyrar hela samhället och springer ur den ojämställdhet som vi kallar patriarkatet. Idag, den 25e november, är dagen mot mäns våld mot kvinnor. Det är tveksamt hur mycket det hjälper att utnämna dagar såhär, snarare hjälper det väl det välmenande liberala hjärtat mest. Men vi kan ändå belysa hur tydligt kön och klass hänger ihop. Patriarkala strukturer drabbar arbetarklassen. Det är vi som förlorar på detta. Det är vi som utsätts för våld. Vi har inte råd att endast uppmärksamma detta våld en dag per år utan vi måste se till att uppmärksamma och bekämpa detta våld alla dagar.
Posted in Aktuellt, Analys | Comments closed

Red Mirror om Cybernetisk kontroll samt allmän uppdatering

Det självorganiserade studieprojektet Red Mirror fortsätter. Vi har senast kopierat ett upplägg som kördes i Red Mirror i Stockholm. Missa inte heller den subreddit som skapats!

Den senaste träffen handlade om cybernetisk kontroll. Vi läste tre korta texter och diskuterade dessa, en efter en.

Del 1

Den första vare denna: John Hancock Adds Fitness Tracking To All Policies

Framförallt diskuterade vi att detta i sig kanske inte var ett stort problem men hänger ihop med många andra problem. Vad händer med all data som samlas in? Allt mer och fler saker samlar in data och ger stat och kapital större möjligheter att kontrollera oss.

En allt större differentiering kanske kommer ske i allt fler sektorer med hjälp av denna mätning, dvs. om man är en bättre eller sämre förare för att få en billigare bil eller bilförsäkring. Den digitala kapitalismen klarar av att skikta oss i allt större utsträckning.

Vi diskuterade också hur “fat shaming” hänger ihop med klassförakt. Att ha tid och råd att disciplinera sin kropp hänger ihop med högre klasser.

Del 2

Kontroll genom gamification. Your Social Media Apps are as Addictive as Slot Machines – Should They be Similarly Regulated?

Vi kände igen oss i detta i väldigt hög grad. Några av oss gör motstånd mot dessa appar genom att helt enkelt inte använda dem, andra behöver börja använda dem i allt högre grad i eller omkring sitt arbete. Det blir tydligt att Facebook fungerar på detta sätt för de som behöver det som ett verktyg för att kommunicera med sina sociala nätverk och har få vänner på FB, varje gång dessa loggar in så kommer det ändå uppdateringar för att inte FB ska kännas som en spöklik, händelselös plats.

Vi hade viss erfarenhet av att använda gamification i politiska sammanhang där kampanjer och dylikt mätts upp och gjorts till spel, framförallt kvantitativa kampanjer där vi behövt dela massvis av flygblad (såsom “Ingen rasistisk reklam” kampanjen i Lund 2010 där vi delade 20 000 flygblad).

Vi diskuterade även maskininlärning och hur sådan kan lära sig oanade saker, exempelvis hur AI har rasistiskt profilerat människor som brottslingar baserat på deras hudfärg eftersom den bygger på ett rasistiskt system och även då förstärker denna.

Del 3

Nudging – påverka målgruppen med beteendevetenskapliga verktyg

Denna del provocerade fram många diskussioner. Dels var begreppet svårt att särskilja från andra kontrollmekanismer, men dels så var det också världssynen som kursorganisatörerna har så tydlig. Människor gör fel val och måste kontrolleras. Denna subtila kontrollmekanism är typisk för liberalismen, detta system av fram-manipulerat konsensus där man skapar en slags arkitektur av makt som ingen märker. Fascismen är lätt eftersom den är brutal, men liberalismen är mycket halare och är därför också mycket viktigare att avslöja och angripa.

Våra egna erfarenheter av att använda nudging handlade framförallt om att vara förälder och manipulera sina barn att städa eller gå och lägga sig.

Allmän uppdatering

Vi har inte uppdaterat vår sida så aktivt på senaste tid men detta innebär inte att vi är inaktiva. Håll koll på våra sociala medier för fler uppdateringar. Vi är mycket aktiva i de sociala centren i Lund, vi samarbetar mycket med andra grupper i hela Norden och i Skåne, arrangerar aktiviteter i samband med strejkrättskampen, sprider massvis av propaganda, skriver texter, förbereder oss inför den kommande regeringsbildningen och mycket, mycket mer.

 

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror om krig

Vi träffades för Red Mirror den 29:e Juni och diskuterade krig. Vi började med att se på den här fiktiva lilla filmen:

Därefter så läste vi ett kort stycke ur Det stundande upproret om krig. Delen heter “Be armed. But do everything possible to make the use of weapons superfluous. Against the army, victory is political.”

Vi diskuterade i stora drag militariseringar av sociala rörelser som i Syrien eller i Spanien 1936, staters extrema kapacitet till våld och relationen mellan krig, teknologi och genus. Vi diskuterade också vad pacifism innebär och vad som är effektiva kampmetoder i dagens samhälle. Som vanligt pendlade vi mellan vag hoppfullhet och en allmän obehagskänsla, särskilt efter att ha sett “Slaughterbot.” Tack till alla som deltog i diskussionerna!
Till nästa gång kommer vi att diskutera Notes from Below nr 2 om arbetaren och teknologi. Tanken är att vi ska välja en text var och därefter presentera den kort för de andra.
Posted in Aktuellt | Comments closed