Revolutionär 1 maj 2018

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Vi samlas på Knut den Stores torg kl. 13:30. Efter demonstrationen hoppas vi att alla åker med oss för att ansluta till Revolutionär 1 maj-demonstrationen i Malmö som börjar 15.00.

Vi är revolutionära socialister. Vi vill inte bara ändra partibeteckningen på de som härskar över oss vart fjärde år, vi vill inte endast flytta några ören hit eller dit. Vi vill i grunden omfördela all världens egendom och därigenom krossa klassamhället. Denna kamp också är kampen för kvinnors befrielse, för slutet på rasism och krig. Staten styrs av och upprätthåller den kapitalistiska makten och måste därför krossas för att vi ska kunna skapa ett socialistiskt samhälle. Detta år enas vi under tre viktiga paroller som alla förbinder makten över våra egna vardagar med våra revolutionära strävanden.

1968 till idag – för en radikal studentrörelse!
I år är det femtio år sedan revoltåret 1968. Då protesterade studenter världen över mot sina universitet och för socialism. De gjorde inte det instängda i dammiga lektionssalar, utan gick ut tillsammans med andra arbetare och demonstrerade. Då som nu är det som är bra för studenter bra för arbetarklassen och omvänt. Mer studentmakt på universiteten ger ökad makt för arbetare på arbetsplatsen. Därför ligger studenternas hopp om framtiden i revolutionen. Det som skiljer sig från 1968 är att idag är studenter också i allt högre grad arbetarklass och kommer, sina högskolepoäng till trots, arbeta för låga löner och dåliga villkor. Friare utbildning och inflytande över denna ger en arbetarklass som lättare kan ta makten över sina liv och bekämpa klassamhället. Borgarnas behov av att försöka styra vad som är kunskap syns i den statliga toppstyrningen av universitetet och det absurda inflytande pengar har över utbildningen. Uteblivandet av kritisk teori och studier för befrielse och mot kapitalistiska, rasistiska och sexistiska maktordningar är pinsamt stort i jämförelse med annan så kallad “kunskap”. Borgarklassen har makten över universitet och de kommer inte släppa den, eller reformera det i vårt intresse, om vi inte tvingar dem. Borgarklassens makt över kunskapen är centralt för kapitalismen och för att ändra produktionsförhållandena måste vi ta över bildningen och använda den till vår fördel.

Bort med PKK:s terrorstämpel!
PKK är det kurdiska arbetarpartiet som kanske är mest känt för utomparlamentarisk och direkdemokratisk organisering för socialism, där Rojava är det främsta exemplet. Kampen i Rojava är den enda som konsekvent har bekämpat Daesh (“IS”). Trots detta kallas de för terrorister av Turkiet, Sverige, EU och världens stormakter. Turkiet har i decennier förtryckt det kurdiska folket, att de inte blir ifrågasatta beror på deras inflytande inom EU och NATO. Terrorstämplingen av PKK är bara en del av Turkiets och andra stormakters repression mot revolutionärer, en repression som i PKK:s fall innebär svårigheter att organisera sig öppet i Europa, samla in pengar och bedriva politisk kamp mot reaktionen i Turkiet och i hela regionen. Därför säger vi: Bort med PKK:s terrorstämpel!

Rör inte strejkrätten!

Strejken har varit och är en viktig del av arbetarklassens möjlighet till att stå upp för sig själva och ta makten över sina egna arbeten. I Sverige är denna rätt redan skadeskjuten genom LO:s centralisering och klassfredspolitik. Folk riskerar sina liv på jobbet, men deras rätt till att ta makten om ens för en stund ska nu förbjudas av politikerna. Socialdemokraterna som skryter om att ha byggt upp arbetarrörelsen och grundlagt den svenska modellen förstör den istället. Nu måste vi försvara strejkrätten mot sossarnas förslag om att inskränka den!

Autonom Organisering & SUF Lund

Autonom Organisering & SUF Lund

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Red Mirror träff två

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Här följer en sammanfattning av diskussionerna under den andra träffen av teknologistudiegruppen Red Mirror. Vi har här försökt foga samman diskussionerna men vi riskerar såklart att därigenom tolka inlägg fel.

Vi diskuterade arbetslöshet och automatisering.

 • I detta finns det en politisk potential att bygga en kämpande rörelse på grund av massarbetslösheten, men samtidigt är det oroande. I kommunismen vill vi ha automatisering men idag innebär det stora problem i samhället. Det är socialism eller barbari.
 • Samtidigt så diskuterades detta kritiskt ifrån flera perspektiv. Robotar är exempelvis inte lika lätta att förutsäga som binära system som datorer. Digitaliseringen var alltså ganska lätt att förutspå medan robotar inte är lika lätta att förstå vad de kommer kunna göra. Samma gäller med AI. Vi förstår inte ens den mänskliga hjärnan idag.
 • I Sverige går kanske automatiseringen snabbare än på andra ställen. Men vad händer med konsumenterna om samhället nästan helt automatiseras?
 • Vad händer i transportsektorn om den helautomatiseras? Pengar i form av lön är ett sätt att kvantifiera mänskligt arbete. Vad händer om det försvinner?
 • Bara för att en teknologi existerar betyder inte det att den kommer användas. Elbilar existerade på 50-talet.
 • I vissa branscher, såsom bland matematiker, är teknik fortfarande bara ett verktyg men den mänskliga hjärnan behövs fortfarande.
 • Var kommer resurserna för att bygga alla dessa robotar? Vi kanske inte har nog med råvaror eller energi.

Vad innebär automatisering av polis eller militär?

 • Kan man börja krossa revolter med drönare?
 • Om poliser skulle robotiseras så skulle de robotarna behöva bryta mot lagen, med tanke på att polisen rutinartat bryter mot den. Hur skulle det se ut?
 • Kontroll och övervakning med drönare kanske blir det som kommer automatiseras i repressionsapparaten. Detta sker redan t.ex i Kina.
 • Även motstånd utvecklas dialektiskt i takt med teknikutvecklingen. Kanske kommer cyberaktivism bli allt viktigare och kapitalismens logistik bli allt mer känslig. Det är inte bara ett hot med teknukutveckling alltså.

Vad innebär automatisering för moraliska aspekter av samhället och livet?

 • Undkommer vi moraliska bekymmer kring framförallt olyckor om vi automatiserar bilar? Kan vi alltså bara skylla på maskinen och inte utkräva ansvar?
 • Finns det egentligen ett människovärde? Vad är det i så fall? Den subjektiva känslan av meningsfullhet?
 • Kommer människor tappa i värde när teknik blir viktigare? Kommer det påverka demografin?

Resursfrågan

 • Fosfor finns framförallt i Kina och i bottnen av havet och det är nödvändigt för att skapa konstgödsel som det globala jordbruket är beroende av. Peak fosfor beräknas att nås runt 2050. Det innebär eventuellt stora problem.
 • Hur många solceller kan vi bygga? Sol är kanske den enda mer eller mindre oändliga resursen men solcellerna kräver resurser. Det finns en diskussion om att solceller måste byggas på olika sätt pga. resursbristen.

Övrigt

 • Vi är övervakade på slentrian. Människor trycker “godkänn” på alla avtal online som ger stora företag enormt mycket makt över en. Jämför det med vad vi godkänner när det sker utanför Internet.
 • Kanske kommer det som är autentiskt, alltså byggt av människor, bli värdefullt i framtiden? Ungefär som vinylskivor idag.

Nästa träff

Nästa träff är den 21/04 på India Däck. Då kommer en person presentera logistikfältet och en person presentera en diskussion om ändliga resurser såsom fosfor. Ifrån detta ska vi diskutera om vi vill läsa någonting gemensamt eller forska på något annat sätt.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Red Mirror: Förra träffen och nästa träff

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Red Mirror 2

Här är några av de saker vi diskuterade på första Red Mirror-träffen. Den andra träffen kommer vara 7:e april kl 15 på India Däck på Stora Algatan 3. In English here.

Vårt mål är att Red Mirror ska bli helt självorganiserat och vi rör oss mot det hållet. På vårt nästa event kommer vi göra två saker:

1: Kolla på “Humans Need Not Apply” innan. Vi bestämde att vi ville se det på egen hand först så att människor hade mer tid att reflektera över det. Vi kommer dock visa det under eventet också.

 

2: Vi kommer göra en självundersökning under de två veckorna tills nästa träff. Vi uppmanar alla att fundera på hur teknologi påverkar deras egna liv, särskilt på tre olika sätt:

a) På ditt jobb.

b) När du blir digitalt övervakad (i sociala medier till exempel)

c) Hur ekonomins logistik påverkar dig (såsom att kaffet du dricker bygger på ett enormt kapitalistiskt logistiknätverk för att ens komma till ditt hem).

3: Vi diskuterade ett par andra möjligheter lite mer löst och vi kommer bjuda in några marxistiska humanekologer från Lunds Universitet till andra events. Om man har tid så får man gärna läsa “A Manifesto for Cyborg Pedagogy” och vi diskuterade även att göra en diskussion som var helt online men hittade inget bra forum för det. Vi kommer ha detta i åtanke i framtiden. Vi pratade också om att gå på eventet “Blood Batteries: the dark side of renewable energy?

Referat av diskussionen

Vi delade in oss i mindre grupper som alla fokuserade på olika frågor och sedan återsamlades vi och diskuterade dessa tillsammans. Detta är en kort sammanfattning av dessa diskussioner utan inbördes ordning.

 • Teknologi är ett verktyg för managementtekniker, det formar och kontrollerar vårt arbete.
 • Kontroll över arbetstiden digitalt genom appar, “smarta” system och digital mätning av arbetsmoment.
 • Hela vår reproduktion när vi är utanför produktionssfären är mätt och såld genom sociala medier. Vi blir produkter som ger värde till företagen genom att posta bilder på sociala medier. På detta sätt kollapsar uppdelningen mellan arbete och fritid.
 • I Kina finns det ett nytt poängsystem som mäter medborgarnas aktivitet online där de får minuspoäng om de kritiserar staten. Kommer detta spridas?
 • Automatisering kommer äga rum men hur snabbt? Personliga erfarenheter från människors jobb stödjer idén att det händer snabbt. Men exakt vad kan automatiseras?
 • Ett stort problem är att vi lever i ett lutheranskt samhälle och dyrkar arbetet, även om det finns färre jobb så ses arbetslöshet som något dåligt.
 • Det är absurt att politiker “skapar jobb”: varför skulle vi behöva arbeta om vi inte behöver?
 • Bör vi sträva efter ett heltautomatiserat kommunistiskt samhälle eller finns det problem med detta? Borde vi göra propaganda kring detta?
 • Att se automatisering genom marxistisk kristeori. Kris utvecklas ur motsättningarna inom kapitalismen och automatisering är ett exempel på detta.
 • Vad händer om vi saknar energikällor i framtiden?
 • Förstörelse av jordbruksmark: i Lund så är byggandet av energiacceleratorn MaxLab ett exempel där jordbruksmarks förstörs och det kommer ta mer än ett århundra för det att återhämta sig. Kanske kommer kamper för att se till att jordbruksmark inte används till annat bli viktigare och viktigare i framtiden?
 • Det är inte så bra att vara Luddit, men vi kan inte förlita oss på teknologin att fixa saker såsom jordbruket. Problemet är i teknologierna vi använder. Ett exempel är att bygga nya miljöbilar eller telefoner som är mindre skadliga skadar miljön genom hur dessa konstrueras.
 • Basinkomst: är det ett sätt för kapitalismen att överleva (såsom i sci-fiserien the Expanse) där alla får en låg lön men har inget jobb och ingen framtid? Eller är det något som kan befria oss för att vara t.ex kreativa? Finns det en spänning mellan att vilja ha basinkomst och att vilja ha ett sant kommunistiskt samhälle?
Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror: The First Event and the Next

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Red Mirror 2

These are some of the things we discussed at the first Red Mirror event. The second event will be on the 7th of April at 15.00 at India Däck, Stora Algatan 3. Further down we give a summary of our discussion.

Our goal is to make Red Mirror entirely self-organized and we are taking steps towards doing that. For our next event we will do two things.

1: Watch “Humans Need Not Apply” beforehand. We decided that we wanted to watch it individually first so that people had more time to reflect on it. However, we will also show it during the event.

2: We will do a self-investigation during these two weeks until the next event. Thus, we encourage everyone to consider how technology affects their own lives, specifically in three different ways:

a) At your work.

b) When you are being digitally surveilled (by social media for example)

c) How the logistics of the economy affects you (such as the coffee you’re drinking relying on a vast capitalist logistic network to get to your home).

3: We also discussed a few other possibilities more loosely and we are going to invite some human ecologist Marxists from Lund University to other events, if one has time then reading “A Manifesto for Cyborg Pedagogy” would be helpful and we also discussed doing an entirely online discussion but didn’t find a very viable forum for it. We also discussed going to “Blood Batteries: the dark side of renewable energy?” event.  We will have these things in mind for the future.

Discussion Summary

We divided into several smaller groups that each focused on different topics and then re-assembled to discuss these together. This is a brief summary of these discussions in no particular order.

 • Control over our working time digitally through apps, smart systems and “digital stopwatches.”
 • Technology is a management tool, it forms and controls our work.
 • Our whole reproduction when we are outside the sphere of production is measured and sold through social media. We become products that gain value for companies by posting images on social media. The division between work and free time thus collapses
 • In China there is a new “point system” that measures the online activity of citizens where citizens are given demerits if they are criticizing the state. Will this spread?
 • Automation will take place, but how quickly? Personal experiences of different people’s jobs corroborate the idea that automation is happening fast. But what exactly can be automated?
 • A major issue is that our society is Lutheran and worships work, even as there are fewer jobs being unemployed is seen as bad.
 • It’s absurd that politicians “create jobs”: why should we need to work if we don’t have to?
 • Should we aim for a fully automated communist society or are there some issues with this? Should we be doing propaganda with this in mind?
 • Viewing automation through the lens of Marxist crisis theory. Crisis develops out of contradictions within capitalism and automation is one example of this.
 • What happens if we lack energy sources in the future?
 • Devastation of agricultural soil: in Lund the construction of the energy accelerator MaxLab is one example of destroying agricultural soil that requires more than a century to replenish. Perhaps struggling to make sure that farmland will not be built upon will become more important in the future?
 • It’s not so cool to be Luddite, but we can’t just rely on technology to fix things such as agriculture. The problem is in the technology we use. Other examples is that building green cars or environmentally sound phones hurts the environment through the construction of these things.
 • Basic Income: Is it a way for capitalism to survive (like in the sci-fi series the Expanse) where everyone will get a low wage but have no job and no future? Or is it a liberatory possibility where people will be free to be creative? Is there a tension between wanting this now and wanting a true communist society?
Posted in Aktuellt, Analys, English | Comments closed

Ny propaganda och affischering

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

För några veckor sedan fick vi ny propaganda. Som vanligt är vi aktiva med att få upp vår propaganda i Lund med omnejd.

Vi har även sett till att affischera inför studiegruppsmötet. Affischering har skett både på stan samt vid institutioner både vid Lunds Universitet, LTH och Malmö Universitet.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror – praktisk information

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Första träffen i Red Mirror sker alltså den 24:e lite efter kl 15 (det är en demonstration till stöd för Afrin kl 14 så vi räknar med att bli något försenade) på bokcaféet India Däck på Stora Algatan 3. Då kommer vi att kolla på en kort film och därefter presenterar vi texten vi har skrivit till studiegruppen. Efter det så har vi en öppen diskussion. Vi vill också se till att vi planerar resten av studiegruppen, ett par förslag är att vi bestämmer någon som kan presentera något mer specifikt nästa gång, att vi bestämmer en text vi ska läsa, eller att vi organiserar nästa träff som en workshop där vi letar information.

Här är Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/281449572389652/

Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från 8:e mars och Ta Natten Tillbaka

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Vi har deltagit i flera olika events omkring 8:e mars, den internationella kvinnodagen, till stöd för feministisk kamp, kvinnors och transpersoners organisering och mot patriarkatet.

I Lund organiserade vi en församling på India Däck dit ett 30-tal personer kom, framförallt många som aldrig tidigare varit på vårt café. Därefter deltog vi i en demonstration med runt 250 personer arrangerat av bland annat Vänsterpartiet och Ung Vänster och skrek slagord mot stat, kapital och sexism. Därefter gick vi till Smålands Nation som anordnade ett event med fika och mat.

Den 10:e mars deltog några av våra icke-manliga medlemmar i Ta Natten Tillbaka-demonstrationen i Malmö. Cirka 350 personer trotsade snö och blåst och deltog i en demonstration med flera banner-drops, bengalbränningar och andra happenings. Tal hölls bland annat av Mangla och ett mycket starkt och viktigt tal hölls av #utanskyddsnät, vilket är sexarbetare och missbrukares #metoo-upprop.

Tack till alla kamrater som tog sig ut på gatorna, som demonstrerade, strejkade och inte minst organiserade. Kampen fortsätter!

 

 

Posted in Aktuellt | Comments closed

RED MIRROR – A Militant Inquiry On Technology

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page
Introduction
 
The modern world is changing rapidly. The robots are coming and it is not only the remaining factory workers that may disappear: the jobs of doctors, cashiers and teachers are potentially at risk. At the same time as sharing economies are born, companies like Spotify and Netflix privatize the free culture created by file sharing. While the medical innovation moves forward at a pace that makes the discussion of the possibility of human immortality more plausible then ever before, millions die of curable diseases. Catastrophes amass as societal development accelerates. As The Accelerationist Manifesto states: “In contrast to these ever-accelerating catastrophes, today’s politics is beset by an inability to generate the new ideas and modes of organization necessary to transform our societies to confront and resolve the coming annihilations. While crisis gathers force and speed, politics withers and retreats. In this paralysis of the political imaginary, the future has been cancelled.”. It is thus up to us to create – or save – this future.
 
This is the beginning of a kind of militant inquiry that we aim to run as a self-organized study group both on- and offline. Together we want to do things like read books, articles, sci-fi, watch YouTube clips, analyze statistics or whatever interests us. We want to find new points of view and lines of questioning and do away with the old. We want to create a space to connect programmers, migrants, communists, academics, transhumanists, discarded superfluous workers, cyborgs, factory workers, moms, union organizers and everyone else who doesn’t only need to but who also must create a new world before this one turns to shit.
 
In this text we put forward our own issues as a basis for future discussion. Comment our text, share your knowledge, study on your own, invite us, join the our study group and last but not least – fight! You have nothing to lose but your electronic chains.
 
Post-Fordism and Political Visions
 
The epoch we live in is post-fordist and has succeeded the previous fordist era. Fordism was a society built upon the conveyor belt of the automobile industry, which became the model for hospitals, schools and the rest of industry. Fordism was built around relatively high wages and the incorporation of the domestic, national working class into capitalism, the expansion of the welfare state, the establishment of the nuclear family and the racist exclusion of minorities (Finns in Sweden, black people in the USA). The vision of socialism created by the labour movement of the fordist era corresponded the society that created it: progressivism, democratic management of the means of production and an end to wastefulness. Today, in a post-fordist society these visions have faded by the way of on the one hand the triumph of neoliberalism, and on the other hand by way of the disappearance of fordist factories and modes of production. Therefore we have to ask the same question as Motarbetaren does in “Sisyfos klasskamp”(Sisyfos’ class stuggle): “What proletarian believes that socialism and communism could be about ruling over McDonalds or Burger King? Who believes in the democratic management of a call center?”
 
So – we need a new vision. Our question is, can we create this new vision by way of, for example, automation and big data? Is communism feasible in the form of a digitalized planned or sharing economy or would it be something different all together? Can we use Uber, AirBnB, the algorithms of Amazon, Wal-Marts digitalized logistics etc, as models for new possibilities in a global classless society? What do we have to hack? How do we tear specific capitalist technologies from their capitalist roots? Is it even possible? How can we create digital systems to serve the people instead of profit?
 
Gender Orders, Automation and Acceleration.
 
Instagram filters, blue or pink children’s clothes, BBQ grills, birth control pills, condoms, gender reassignment surgery and lipsticks are all examples of how the gender order is related to technology. Without these technologies it is difficult to see what gender would look like today. But what technologies are subversive or emancipatory and which ones chain us to the gender order?
 
Fordism was built upon a specific type of working class masculinity, in Sweden foremost in the form of the “model worker” (den skötsamme arbetaren). The male worker did the factory work, whereas his wife did the domestic work (obviously things are more complicated then this, but generally this an adequate description of the gendered division of labour). During the post-fordist era this division has gradually been erased, a great deal due to successful feminist struggles, but at the same time the disappearance of traditional male jobs has led to a “fear of falling”, i.e. the development of reactionary tendencies in order to maintain privileges and a relative position of power. At the same time more than just classic industrial work is at risk of being automated. Self-service-checkouts and robots to take care of the elderly are two examples of how also feminized jobs could vanish. Could this perhaps lead to development dissimilar to the masculine reactionary “fear of falling”?
 
Global Perspectives

Automation is part of a global trend. In China robots are expected to take over tens of thousand of jobs over the next couple of years. This will potentially create huge changes for the global capitalist structures where the countries of the global south maintain a form of fordist production (with parallel political movements and developments) and ship their commodities to the global north. At the same time economic growth is shrinking in the global north, presumably because of the amount of dead labour that has taken over production. This is in turn a major reason behind the decreasing state socialist ambitions of Social Democratic movements: with shrinking economic growth comes shrinking room for reform.
Global migration is also shaped by technology, from the self organized text messaging chains migrants use to share information on possible routes and Frontex’ boats and guns, to the destruction of local job markets or the war machines that force people to move. Kurds send pictures and film clips from the whole world to Afrin and Rojava and back. Creating direct connections between people and over borders is possible in way unimaginable for previous generations. The world is becoming ever more connected and interwoven at the same time as barbed wire fences and walls are being erected. Where are the holes in the fences? How can we build a new internationalism in theory and in practice from our small city of Lund to the rest of the world. In what way do the technologies we use affect our efforts?
Environmental destruction is a process linked to migration in which our world is laid to waste in varying paces from location to location that in turn drives migration, for example due to drought. The environment has been changed into a technical issue instead of a social one, a question of the amount of cans individuals choose to recycle. Yet the human race is not separate from nature (or technology for that matter). There is no “natural state of things” to preserve, but there is a world being exploited by capitalism. With the old slogan “Think globally – act locally” in mind we need to in a concrete manner identify where and why this exploitation and destruction occurs at the same time as we gain a scientific analysis and a social understanding for environmental struggle and ecology.
 
Struggle and Revolution

Struggle, just as any human relation always contains material and therefore also technological relations. We need to learn from the insurrections of the last few years. Tunisia, Greece, Syria and Egypt are all situations that state and capital tried to cope with in different ways: from the EU’s austerity measures that went up against a SYRIZA completely lacking in political tools in the era of post-fordism, to the militarisation of the Syrian rebellion which led to strict hierarchies, masculinization and islamization of the resistance (all these tendencies are interwoven). In Egypt the protesters won politically against the military at the same time as they burned down around a hundred police stations and thereby robbed the pigs of their bases. After the protesters initial victories the rebellion was beaten in the end in different stages by the ballot boxes, conservative islamists and the military. In Tunisia “democracy” was the counter-revolution and today the Tunisian politicians are on their hands and knees begging for a bit of peace and quiet after the austerity politics the IMF has forced upon the country. If only the tourists could come back the nation (e.i the national capitalism) might rise like the phoenix from the ashes! So, counter-revolution has many faces, all of them interwoven binary, materially, technologically and socially with each other.
Logistics are central in the capitalism of today. Without a global network of harbours, ships, electricity, trucks, computer systems, paved roads and airplanes capitalism would collapse. “Globalisation” is really just these things interwoven with a politically neoliberal push for deregulation in order to maximize profits. Water is shipped from Austria to Sweden to be sold in grocery stores, oil is pumped in the Middle East to be used at a gas station in Lomma, mass quantities of plastic garbage is produced in China in order be shipped to us for a small price, Volvo’s factories are spread out all over Europe where each factory and subcontractor specializes on one small step of production. This is the weak link of modern capitalism:
block one of these nodes and everything falls like a house of cards. But where are theses nodes and what is done there? What happens if we block them for an hour? Twelve hours? Ten days? Are logistical blockades, as a Danish comrade remarked, just possible as an activist version of a short strike in which you can strike at a particular company, branch or region while leaving the system itself unharmed?
How can we wage revolutionary struggle today when military drones and aircraft are dominant forces in war? We think that we need to study insurrection as a global, social and political struggle instead of simply a military struggle. This due to the hierarchization that war entails which quickly robs insurrection of it’s social character and leads it back into statehood. How can the revolution survive if Sweden’s food supply only lasts a week (since Swedish capitalism depends on food imports)? Could we coordinate a revolutionary uprising through Twitter without formal organizing? What do we do when they shut off the electrical grid, or when the workers at the nuclear power plants don’t want to go to work, or when they roll tanks into the cities? What lessons can we learn from the revolutionary wars of 1917 or 1936 and what is obsolete? These are questions that concern organization, what knowledge we need to learn and which social categories we need to act together with before the revolution comes. 
The development in Rojava and the neighboring territories might be the most important place to study. As a comrade who had visited Rojava told us: “The Kurds said that they would have loved to call the international left instead of the USA for help [when Daesh/IS attacked] but the international left probably didn’t have an air force.”
These are just a few of all of the questions we’re asking ourselves. We hope you will join our collective effort to understand our digital, technological world and also work to change it with us!
Organising Autonomously/Autonom Organisering, Spring of 2018
Posted in Analys, English | Comments closed

RED MIRROR – Militant undersökning om teknologi

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page
Inledning
 
Världen förändras snabbt. Robotarna kommer. Det är inte bara de kvarvarande fabriksarbetena som kanske försvinner utan även läkares, kassörskors och lärares arbete ligger i riskzonen. Samtidigt som sharingekonomier uppstår så privatiserar Spotify och Netflix gratiskulturen som fildelning skapade. Medan medicinsk utveckling går framåt till den grad att diskussionen om möjlig odödlighet för människor inte är helt otrolig så dör miljoner av sjukdomar som lätt kan botas. Katastrofer sprider ut sig samtidigt som samhällsutvecklingen accelerar. Som Accelerationistmanifestet säger: ”In contrast to these ever-accelerating catastrophes, today’s politics is beset by an inability to generate the new ideas and modes of organisation necessary to transform our societies to confront and resolve the coming annihilations. While crisis gathers force and speed, politics withers and retreats. In this paralysis of the political imaginary, the future has been cancelled.” Det är alltså upp till oss att skapa – eller rädda – denna framtid
 
Det här är början på en slags militant undersökning som vi tänker driva som en självorganiserad studiegrupp dels online och dels offline. Vi vill gemensamt läsa böcker, artiklar, sci-fi skönlitteratur, se YouTube-filmer, läsa statistik från SCB eller vad det än nu må vara vi bestämmer oss för att göra. Vi vill hitta fler frågeställningar och kassera de gamla. Vi vill skapa kopplingar mellan programmerare, migranter, kommunister, akademiker, transhumanister, de bortrationaliserade, cyborger, fabriksarbetare, mammor, fackföreningsaktivister och alla andra som inte bara vill utan måste skapa en ny värld innan den här har gått helt åt helvete. 
I denna text lägger vi fram våra egna frågeställningar som en grund till diskussionen. Kommentera vår text, ge av er expertkunskap, studera själva, bjud in oss, gå med i studiegruppen och inte minst – kämpa! Allt ni har att förlora är era elektroniska bojor!

Read More »

Posted in Analys | Comments closed

Free Öcalan-manifestation

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Vi deltog på en Free Öcalan-manifestation i Malmö den 15:e. Öcalan är den ideologiske förgrundsfiguren för rörelsen i Kurdistan. Under manifestationen talade en företrädare för NCDK i Skåne om den sociala revolutionen i Rojava som inspirerats av Öcalans tänkande. Hon framhöll hur tusental kvinnor har gått med i YPG och YPJ och bekämpat Daesh och patriarkatet.

Totalt deltog kanske 40 personer i manifestationen med flaggor och banderoller. Samtidigt skedde andra demonstrationer och manifestationer runtomkring i hela världen.

Posted in Aktuellt | Comments closed