Sommaren 2019

Under sommaren 2019 så har vi ägnat oss åt interna diskussioner samt propagandaspridning. Våra interna diskussioner har berört vår taktiska och strategiska inriktning i Lund, Sverige och nordeuropa. Att föra övergripande diskussioner om vad som sker i världen och varför, och även då hur vi bör agera, är en nyckelfråga för varje revolutionär grupp. Framförallt har vi i våra diskussioner berört teknologisk utveckling och feminism.

På ett basarbetesplan så har vi åkt utanför Lund för att affischera och sätta upp klistermärken. Det är viktigt att komma iväg till mindre städer utan en mer etablerad utomparlamentarisk vänster. Vi har besökt bland annat Kristianstad och Höör och även träffat lokala aktivister som vi stöttat. På dessa platser upptäckte vi att mycket av det material vi satt upp där för ett år sedan fortfarande var uppe.

Att sprida socialistisk propaganda är en av de viktigaste delarna av kampen i nuläget, och att komma ut ur storstäderna är viktigt för att försöka uppmuntra till organisering och kamp.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från Flood the Streets Malmö

 

Vi deltog på Klimatprotesten “Flood the Streets” i Malmö som  organiserades av Extinction Rebellion, en internationell grupp som kämpar för att bekämpa den akuta problematiken med den globala uppvärmningen.

Cirka 600 personer protesterade mot klimatkatastrofen och de styrandes oförmåga till handling. Från morgon till kväll ägde olika former av protest rum på Malmös gator: vi delade ut flygblad, vi genomförde kortare blockader och genomförde en så kallade ”die-in” vid Gustav Adolfs torg.

Vi lärde oss en hel del av protesterna, och ser det som något som validerar vår linje att massaktioner på gatorna är en central kampmetod för att organisera, radikalisera och sprida vårt budskap.

Vi gläds över att så många unga människor är engagerade i den växande globala proteströrelsen som sätter den hotande klimatkatastrofen på agendan.  Trots ett vetenskapligt konsensus för frågans relevans är förnekelse, konspirationsteorier och hat mot proteströrelsen frekvent förekommande. Konflikten är politisk. Högern och kapitalägarna organiserar sig för att försvara sin makt som bygger på ohämmade vinster från skövlingen av vår planet. Det är därför viktigt att vi organiserar oss tillsammans. För vår planet och mot de som vill förstöra den.

Klimatrörelsen, som vi också är en del av, har en enorm potential. Inte på länge har de problem som den globala kapitalismen för med sig varit så konkreta som nu. Det finns dock behov av att klimatrörelsen utvecklar ett mer systematisk, systemkritisk perspektiv:

För det första är det för oss uppenbart att den akuta klimatkrisen inte går att lösa inom kapitalismens ramar. Det är därför nativt och farligt att tro att det räcker att endast appellera till politiker, varav många är stenhårda försvarare av den ekonomisk-politiska ordningen som leder till förstörelsen av vår planet, för att få bukt med problemen. Kapitalismens problem kan inte lösas av kapitalismen.

För det andra hade aktionerna fått större effekt om de konkret riktat in sig på de konkreta problemen. Vi ser Flood the Streets som ett steg framåt i miljörörelsen, ett steg mot kollektiv makt. Vi kände potentialen på gatorna, men önskar att vi hade gjort mer. Vi hade bland annat kunnat blockera gatorna till några av de stora bovarna i regionen för att få maximal effekt när vi ändå samlat så många aktivister. Öresundsverket, som sedan 2009 släppt 3,3 miljoner ton CO₂ hade kunnat utgöra ett sådant mål. Trafiken över Öresundsbron som utgör ett nav för varuflödena till Sverige hade kunnat vara ett annat. Det fåtal poliser som var på plats skulle varit chanslösa. Vi måste inse att vi har en enorm makt när vi är många.

För det tredje var det problematiskt att vi i så hög utsträckning appellerade till ordningsmaktens välvilja för att genomföra aktionerna. Om vi utgör ett konkret hot mot klimatförstörelsen kan vi inte räkna med att vi får genomföra våra aktioner ostört. Därför är det ett problem att vi, bland annat, väljer att blockera cykelbanor istället för vägtrafiken bara för att göra ordningsmaktens nöjd.

Nu genomförde vi ändå tillsammans några viktiga blockader, bland annat vid Triangeln och Operan. Att polisen på morgonkvisten omhändertog 14 av våra aktivister visar att vi ändå gjort mycket rätt. Detta visar att vi kan göra vad vill bara vi gör det tillsammans. Tillsammans växer vi, tillsammans får vi erfarenhet och tillsammans räddar vi klimatet.

Vi tackar alla som demonstrerade på gatorna i Malmö och visar att de kämpar för vår tids ödesfråga. Vi uppmuntrar alla att delta också på klimatprotester framöver! Gemensamt skapar vi en rörelse som kan göra skillnad!

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror at the Anarchist Book Fair

We hosted a very well-attended workshop in the name of Red Mirror at the Anarchist Book Fair in Malmö. We’d like to thank the organisers of the event for allowing us to be there and of course everyone who attended as well!

We started with a brief introduction to the themes of Red Mirror, particularly focusing on the changes in labor from a fordist to a postfordist regime of work where factory work and it’s hegemonic male and white centered worker has given way to postfordism and it’s focus on services, feminization of labor and disintegration of classical political visions for the left. This we connect to the capacity of us to envision a post-capitalist society and relayed how this is an imperative task for the left today.

After this, we had two discussion blocks in small groups. One of these focused on political struggle, and the other on working (with “work” meaning also studies, unemployment and so on). This is our summary (mainly written as bullet points which we wrote on a white board) of the discussions in these groups, which we unfortunately did not have the time to finish properly. If you were there and would like to add something or to correct something we might have misrepresented, please write a comment.

STRUGGLE

 • Facebook organising: surveillance vs openness/mass character of Facebook
 • Use of encrypted apps
 • Norms: everyone is expected to have a smartphone
 • – Issues of organizing with norm breakers in tech (exclusions through tech)
 • Metadata, phone tracking
 • Possibilities through worldwide communication, joint attacks without direct contact
 • Using older tech vs refusing tech
 • Lack of knowledge on surveillance breeds paranoia
 • Data is a new front in the struggle
 • The city itself is recording
 • Far right recording is a threat
 • Symbols have power

This discussion focused on information and communication technologies (ICT:s) as the first question related to this. It became obvious that ICT:s are a focal point of organising which is more or less indispensable. Yet, ICT:s create a number of issues: first of all in the possibility of our enemies using them against us in various ways (police surveillance, far-right attempts to out us) but also in how it structures the democracy in a given group. Those who break the norms and for one reason or another do note use the ICT:s everyone else uses loses quite a bit of potential involvement in the group.

WORK

 • Key passes/spaces blocked off or surveilled
 • Time tables
 • Self-survillance
 • App-surveillance/digital time stamps
 • Different jobs (ways to relate to tech) is highly different
 • GPS trackers in carsControl increases through techWorkers have increased knowledge of systems visavi management
 • Collapse of working day into all of life – increased exploitation

This part was mainly devoted to the first question (it was obvious we had too little time for what we had planned!) which was on surveillance in the workplace. What was common in most discussions were how digitalization had created new ways of controlling time, the stop watch has become digital and wormed it’s way into more and more places.

ICT:s creates a collapse of the working day into our everyday life as well. Now, we can be reached 24/7, and are expected to be reachable. At the same time, management loses more and more understanding of the systems that workers work with, and this offers chances for resistance.

Conclusion

We would like to thank everyone who attended! We were badly pressed for time, and hadn’t done Red Mirror in this way before. Please get in touch if you would like to collaborate with us further.

Posted in Aktuellt, Red Mirror | Comments closed

Svar på kritiken

Någon skrev en kort kritik av några av våra idéer. Läs den gärna. Vi uppfattar det som positivt att vi har en bredare strategisk och taktisk diskussion i vänstern, något som generellt saknas.

Texten innehåller två huvudsakliga fel när det kommer till att beskriva vad vi tycker och tänker:

1) De tror uttryckligen att medvetenhet redan finns ute bland arbetare på alla arbetsplatser[1] och att problemen är att vänstern inte förstår detta samt att socialdemokraterna hämmar medvetenheten från att blåsa upp i kamp. Från mitt perspektiv är detta ett knäfall för det spontana, även om det är oklart exakt hur det hänger ihop med AOs praktik.”

Detta bygger författaren till texten på ett kort citat från oss:

[1] “The problem of the left and the working class is not primarily one of “lack of consciousness”: at our workplaces it is clear that many people truly understand the conflicts that capitalism creates.

Om man läser våra texter i sin helhet så handlar de i hög grad om förmågan att skapa medvetande och hur detta är förbundet med handling. Se till exempel vårt förord till vår översättning av Unity & Struggles text I princip alla våra andra texter tar även upp samma sak.

Vi menar dock såklart det vi skriver i citatet, och för att förtydliga så menar vi alltså att medvetandeproblemet inte är det främsta problemet för vår klass. Med det inte sagt att det inte är ett problem. Vi pratar ju också i hög grad om hur vi förändrar medvetanden i stora lager av arbetarklassen, något vi sammanväver med praktik i första hand.  Se exempelvis vår text ”En gnistrande väv – arbetsplatsreportage från det kämpande 60/70-talet i Sverige”

Den andra delen av kritiken är som följer:

2) En väldig tro på att blockera. Utifrån att läsa dem texter och erfarenheter AO lägger ut kan en få bilden av att deras revolutionära teori grundar sig på blockaden av varor och transport som den starkaste taktiken som kan användas i kampen mot kapitalismen.

Bensinupproret, som började som en facebook grupp, har nu börjat samla folk i verkligheten för demonstrationer. Det är både samlingar på parkeringar och att köra runt sakta i staden med skyltar och tuta men även att folk har parkerat sina bilar längst motorvägen. Med andra ord har nu dessa “medvetna” arbetare samlats kring ett krav och runnit ut i gatorna för att lägga press på regeringen. Rörelsen har två tydliga problem,”

Texten fortsätter sedan beskriva att Bensinupproret är högervriden och sponsrad av företag.

Vi har svårt att se hur detta skulle vederlägga det vi skriver om blockader av kapital/varuflöden som kanske den svagaste punkten av den moderna kapitalismen. Vi har väldigt lite information om Bensinupproret (vi tar tacksamt emot om ni har tips på länkar!) men så vitt vi vet så har de inte utfört några massblockader öht. Därmed så berör inte detta heller vår analys.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Angående polisinträngningar i utomparlamentariska aktioner 

 
Den här texten handlar om hur vi ska möjliggöra ett försvar av våra manifestationer på gatan. Vi ser den som en större diskussion om hur vi ska bedriva och möjliggöra utomparlamentarisk gautpolitik. Kort sagt har polisens strategi, som en del av Särskild Polistaktik (SPT), allt mer framgångsrikt splittrat vår kollektivitet i gaturummet. Denna text syftar också till att diskutera möjliggörandet av ett försvar av denna kollektivitet i ljuset av polisens offensiv. Denna text diskuterar dock inte mer offensiva taktiker, men kan användas som ett led i att möjliggöra en bred uppsättning motståndshandlingar. Den ska förstås som ett led i kollektiv självkritik som självklart också berör Autonom Organiserings egen verksamhet. 

Polisens punktinsatser har blivit allt mer aggressiva och effektiva.

Vid AFS-manifestationen i Malmö 2019-05-20 lyckades polisen röra sig fritt i vår demonstration. Detta gjorde det extremt enkelt för polisen att genomföra omhändertaganden och frihetsberövanden mot enskilda  aktivister samt förhindrade en effektiv störning av fascistmanifestationen.  
Polisen agerade på ett liknande sätt i Stockholm under Strike Back-manifestationen i Stockholm den 11/5 2019, även om motståndet där försvårade och även omöjliggjorde gripanden. 
Dessa händelser är inte isolerade, men en del av en utveckling där polisen allt mer obehindrat lyckats störa vår gatupolitik. Denna utveckling har skapat farliga situationer där polisens generella inkompetens leder till att de känner sig hotade och trängda, vilket riskerar att de eskalerar situationen vidare. Det tydligaste exemplen på detta är Strike Back i Sthlm den 11:e maj, men även demonstrationen mot Svenskarnas Parti i Limhamn 2014. 
Det verkar som att denna senaste utveckling hänger ihop med eskaleringen mot fotbollsgrupperingar där polisen har genomfört regelrätta angrepp mot dessa med bengalbränning som ursäkt. Just bengaler verkar ha varit ursäkten för omhändertaganden under både Strike Back och 1 maj i Malmö 2019 och 2018. 

Vi måste skapa gränser mellan oss och polisen. 

Ett mer radikalt (men mycket effektivt) exempel på att skapa gränser, från Ockupationsfestivalen 2009.
Genom några enkla metoder kan vi försvåra för polisen att godtyckligt omhänderta och frihetsberöva kamrater. Vi har tidigare varit skickligare på att skapa gränser mellan polisens och våra egna led. Vi menar att vi måste återskapa en del av denna motståndsrepertoar, och ett led i att göra detta är att initiera denna diskussion. 
1: Vi måste avgränsa polisens försök att splittra oss genom att skapa tydliga gränser mot dem. Detta kan innebära att bilda kedjor runtom våra demonstrationer, eller använda banderoller som ’boxar in’ oss. 
2: Vängrupper. Vi måste sprida vängruppsorganiseringen till allt fler. Vängruppen är kärnan i vår gatustrategi. Som det är nu så har vi ofta en relativt god koll internt i varje vängrupp, men de är sällan sammanlänkade och har sällan konkreta uppgifter i en större strategi. 
3: Rörelse. När vi är stillastående, exempelvis som under AfS, så har polisen alla möjligheter att punktmarkera, isolera och bryta loss kamrater och sprida oro. När vi rör på oss, som t.ex. under Swedish Defence League-aktionen 2013 i Malmö, så behåller vi initiativet och polisens förmåga att inkräkta i våra strukturer minskar oerhört. Polisen har sedan flera år tillbaka bemästrat scenariot ”fascister på Storget” i Malmö, liksom liknande situationer i resten av landet. Vi behöver därmed ändra spelplanen vi spelar på, inte bara förbättra sättet vi spelar spelet (vilket det ska notas att det är det denna text i hög grad handlar om). 
4: Ett mer effektivt Solidaritetsgruppsarbete som offentliggörs till alla deltagare. 
5: Dedikerade förmöten. Det är praxis i många europeiska länder att alla vängrupper och strukturer samlas innan demonstrationer och gå igenom situationen, diskutera roller och potentiella hot. Vi bör skapa dylika länkar mellan våra olika vängrupper och organisationer för att förbättra vår kollektiva styrka på gatan. Alla förmöten inför demonstrationer bör diskutera försvar mot eventuellt polisrepression, vår egen blindhet inför detta är en stor del i att skapa framtida problem.  
Vi vet att polisen oavsett av hur vi hanterar kommer att försöka försvåra, störa och anfalla våra demonstrationer och aktioner oavsett vad vi gör. Vi har dessutom sett tendenser att ju mer passivt och oorganiserat vi har agerat desto aggressivare har polisen paradoxalt nog agerat. 
Vi ser gärna fler inlägg i denna diskussion, vare sig i offentliga forum eller rörelseinterna. 
Autonom Organisering, 
Juni 2019. 
 
Posted in Aktuellt, Analys | Comments closed

Red Mirror: Träff 3

Genus och teknologi

Inledning

Säg några lämpliga introducerande ord och berätta om upplägget. Som vanligt kan ni laborera med olika former för cirkeln.

Cyborg feminism and the future of technology

Kolla på den här filmen. Den är akademisk och något svårare, så det är lämpligt att försöka bryta ner resonemangen och begreppen. För deltagare som är väldigt ovana vid dessa resonemang så kanske det är bättre att börja med en av texterna.

Robots are racist and sexist

Läs denna text tillsammans. Diskussionerna kan nog se väldigt olika ut beroende på deltagarna, därför har vi inte skrivit några specifika frågor.

Why do we give robots female names? Because we don’t want to consider their feelings

Läs denna text. Om ni är osäkra så försök knyta ihop hur genus, etnicitet och teknologi hänger samman. Har ni egna erfarenheter? Hur påverkar dagens allt mer digitaliserade samhälle hur människor sorteras efter etnicitet och genus?

Avslutning

Om ni har följt de tre träffarna så är ni nu klara. Diskutera om ni vill fortsätta, och i så fall med vad. Försök sammanfatta vad ni lärt er och om det kan användas på något sätt.

Posted in Red Mirror | Comments closed

Red Mirror: Träff 2

Cybernetisk kontroll

Denna träff har körts i både Stockholm och Lund. Det kan både ske under en pubkväll med musik och öl, eller som en mer klassisk studiecirkel. Lek gärna lite med formaten för att locka olika målgrupper och se vad resultaten blir.

Läs en text i taget och diskutera dem därefter. Om det finns flera olika smågrupper så ta en kort sammanfattning från varje i storgrupp.

Inledning

Håll en kort inledning och berätta om upplägget, Red Mirror i allmänhet och dylikt. Läs antingen texterna högt (en i taget) i helgrupp, eller i smågrupperna.

Text 1

John Hancock Adds Fitness Tracking Incentives to All Policies

Frågor till texten:

 • Vad händer om folksam gör det här och erbjuder en smartklocka vid teckning av försäkring?
 • På vilket sätt kan systemet utöva makt genom att påverka ditt beteende?
 • Vem kommer den här utvecklingen påverka/drabba? Vem tjänar på det?
 • Har du erfarenheter av “frivillig” självmätning? Stegräknartävlingar på jobbet eller liknande?
 • Vilken strategi finns för motstånd?

Text 2

Your social media apps are as addictive as slot machines — should they be similarly regulated?

– Här är några punkter som tas upp i texten, kan du relatera till dem från ditt eget digitala liv?

 • The zone
 • Positive reinforcement
 • No dry spells
 • Solitude
 • Speed
 • Constant play

– Förväntas du använda någon app i ditt yrke, skola eller i kontakt med myndigheter? Hur är den utformad?

– Går det att använda gamification på ett positivt sätt?

– Vad har vi för strategier som inte bara är undandragande?

Text 3

Nudging – påverka målgruppen med beteendevetenskapliga verktyg

* Har du märkt av nudging någon gång?

* Hur skulle du nudgea för att få folk att städa efter en onsdagspub?

* Hur upptäcker vi och utmanar beteendebarriärer (t.ex. spärrarna i tunnelbanan i Sthlm)?

* Kan vi/vill vi göra motstånd mot nudging? Hur skulle ett sådant motstånd se ut?

Avslutning

Efter detta är det lämpligt med någon form av avslutande ord, beroende på era framtida planer och situationen.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror: Träff 1

Introduktion

Håll en kort runda med alla deltagare (ju fler ni är, desto kortare måste varje persons inlägg vara) där ni ber personerna introducera sig med namn, pronomen, mm. samt framförallt deras relation till teknologi i deras liv. Det är ofta lämpligt att ha valt en eller flera personer som leder RM, och i så fall kan dessa kort inleda med att säga hej och välkomna och förklara upplägget för dagen.

Detta är till för att ge en bild av vilka de som är på cirkeln är, vilka intressen de har vilket kan plockas upp i diskussionerna allteftersom. Slutligen är det också viktigt att allas röster hörs, för att göra alla bekväma med att prata.

Vad är Red Mirror?

I denna punkt är det lämpligt att ge en kort beskrivning av vad Red Mirror är. Ni kan summera denna texts rubriker, eller ersätta den med någonting ni själva föredrar. Diskutera gärna kort, men låt inte diskussionen ta mer än 10 minuter då detta inte är huvuddragen i denna träff utan endast en utvidgad introduktion.

Syftet här är att vidga diskussionerna om teknologi så att alla är med på banan med vilka olika aspekter det kan finnas på ämnet.

Humans Need Not Apply – Automatisering

Visa denna film med projektor eller låt alla kolla på den på sina mobiltelefoner. Filmen i sig går att kritisera på många punkter, tydliggör detta. Poängen är öppna för en kritisk diskussion för att främja förståelse. Om det behövs, så ta en runda till. Om ni är över åtta personer bör ni dela in er i smågrupper för diskussionerna.

Diskussionen bör ta runt 25-30 minuter, inklusive ev. pauser. Någon (t.ex. en arrangör) kan anteckna och se till så att alla kommer till tals.

Diskussionen kan vara helt fri, men vissa punkter kan vara viktiga att trycka på. Här är några förslag till diskussionsunderlag:

– Hur är det på ditt arbete? Vad automatiseras där? Vad kommer automatiseras i framtiden? Vad är det som inte fungerar när det kommer till automatisering?

– Känner någon till något mer om de exempel som tas upp i videon?

– Vad innebär detta för kapitalismens framtid? Hur bör vi agera för att förekomma detta?

– Hur tänker vi oss automatisering i ett framtida klasslöst samhälle? Är detta en hörnsten i socialismen, eller finns det problem med detta sätt att tänka?

Arbetssamhället gör oss till slavar

Om tiden inte sprungit iväg kan ni fortsätta med denna video. Här passar det att helt enkelt fördjupa tidigare diskussioner och kontrastera vad som tas upp i de två olika filmerna.

Avslutning

Fråga deltagarna vad mer de vill diskutera, anknyt an till den första rundan. Beroende på tiden kan detta ske i helgrupp, i bikupor (alltså snabba diskussioner två och två) eller i mindre grupper igen. Diskutera om ni ska ha samma smågrupper eller nya. När allt detta är klart så håll en avslutningsrunda med frågan vad deltagarna har tagit med sig från träffen.

Poängen med denna del är att ge deltagarna själva möjligheten att uttrycka sig och diskutera de frågor de är intresserade av. Detta tas sist eftersom sådant inte kan ske i ett vakuum, de föregående delarna av träffen ger underlaget för att diskutera. I denna del kan ni komma på vad ni vill göra i framtiden, t.ex. i termer av vilken form ni vill hålla det i, hur det ska annonseras, vilka ämnen ni ska hålla, mm.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror som färdig studiecirkel

Här är tre färdiga studiecirkelsträffar för de som är intresserade av att studera samhälle, teknologi, den moderna kapitalismen, ett framtida klasslöst samhälle och mycket mer.

Read More »

Posted in Aktuellt | Comments closed

Protest mot regeringsbildningen och 100 år sedan mordet på Luxemburg och Liebknecht

Protest mot regeringsbildningen

Ett 40-tal personer samlades i Lund för att protestera mot regeringsbildningen lördagen den 19:e januari. Några tal hölls och en banderoll med texten “Det finns andra val än riksdagsval – organisera dig” hölls upp på Stortorget.

Den regering som nu tillträtt med ett nyliberalt program framställs som det antirasistiska alternativet, men grundas på språktest och en fortsatt rasistisk migrationspolitik. De som har röstat på “vänster”partierna har inte röstat för denna politik. Politikerna representerar alltså inte oss. Vi ser denna protest som det första steget mot det motstånd vi måste bygga nu, ett nödvändigt steg mot något större.

100 år sedan mordet på Liebknecht och Luxemburg

De dödar manar oss.

Helgen 11-13:e januari deltog Autonom Organisering på 100-årsjublieumet i Berlin av Rosa Luxemburg och Karl Liebknechts död. Luxemburg och Liebknecht var socialistiska revolutionärer och internationalister vars liv och kamp fortfarande inspirerar. Liebknecths paroll “Huvudfienden står i det egna landet” är fortfarande sann: vi har inget gemensamt med nationen vi lever i.

Även vi la ner röda nejlikor vid minnesmonumentet.

Just internationalism är en grundpelare för all revolutionär politik och ett av skälen till att vi reser och deltar i saker som Luxemburg-Liebknechtdemonstrationen är för att vi dels ser oss som en del av samma rörelse som dem, och dels för att vi bygger internationalism på ett praktiskt sätt genom att resa. Vi träffade många kamrater, bland annat från TOP Berlin och massvis av nedresta kamrater från de skandinaviska länderna. Det är viktigt att vi som rörelse skapar relationer över och mot gränser, och det var det vi fortsatte med denna helg.

En annan viktig del av att resa är att inspireras av rörelsen i andra länder. Som vanligt såg vi massvis av enorma ockuperade hus, sociala center och stora, välorganiserade grupper. Den tyska rörelsen är två steg framför den svenska i hur välorganiserad och seriös den är. Vi blev också mycket imponerade av segern mot etableringen av Google i stadsdelen Kreuzberg (Berlins vänsterområde). Etableringen av Googlekontor har lett till starkt ökad gentrifiering, men efter en kampanj, där bland annat TOP deltog, så har Google nu dragit tillbaka planerna. Detta är något som intresserar oss som ju driver Red Mirror, ett studieprojekt om hur teknologi och kapitalism förändrar vår värld.

Självklart är allt inte guld och gröna skogar i Tyskland. En stalinistisk (nymaoistisk) grupp hade innan demonstrationen hotat att anfalla monumentet för de socialister som fallit offer för stalinismen. Så vitt vi vet skedde detta icke, men det är väl värt att komma ihåg att DDR-nostalgin i grund och botten är reaktionär. Sovjetunionen satte våra kamrater i läger, mördade de som kämpade. Som Luxemburg sa: “Frihet endast för regeringens anhängare, endast för ett partis medlemmar – de må vara aldrig så talrika – är ingen frihet. Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet. Inte på grund av någon “rättfärdighets”-fanatism utan därför att allt det lärande, gagneliga och renande i den politiska friheten hör ihop med detta och dess verkan uteblir om “friheten” blir privilegium.”

 

 

 

Posted in Aktuellt | Comments closed