Rapport från Political Ecologies of the Far Right-konferensen

I helgen deltog vi på konferensen Political Ecologies of the Far Right, organiserad av och på Lunds Universitet. Vi höll inte i någon egen punkt utan gick istället på så många olika föredrag vi kunde och rapporterar här våra upplevelser från dessa.
Under konferensen hölls ett stort antal föredrag och workshops på temat klimatkamp och fascism och hur dessa tar sig form och relaterar till varandra i olika länder och kontexter. Både i publiken och bland de som höll föredragen var det en god blandning av akademiker och aktivister från olika länder, vilket var uppskattat.
Förutom ett delande av perspektiv och analyser fanns det en vilja och ett behov av att kombinera olika kamper, främst den antifascistiska och den för klimatet. Detta var ett återkommande tema under många föredrag. Strategier och erfarenheter kring hur man kan göra detta diskuterades från olika vinklar. Vi delar analysen att detta är en mycket viktig fråga och det var uppmuntrande att se att så mycket folk från så många olika håll i Europa och världen också gör det.
Stora delar av miljörörelsen kan idag karaktäriseras som ung, för många av deltagarna är det den första organisation de är organiserade i. Det är kritiskt att vi som rörelse är närvarande i dessa sammanhang, dels därför att våra kamper stärks av varandra men också för att miljörörelsen ofta har brister, och när folk inser detta måste den revolutionära rörelsen vara redo att ge dem alternativ.
Vi kommer att fortsätta jobba för att stärka vänsterns roll inom miljörörelsen och uppmuntrar andra grupper att göra detsamma.
Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från solidaritetsdemonstration i Malmö

Vår banderoll – Revolutionary Solidarity with Rojava, Against Daesh, Turkish State, Reactionary and Imperialist States

Tillsammans med omkring 400 andra deltog vi i en demonstration som samlade stöd för kamperna i Rojava, Irak och Chile. Trots vädret var det en bra och bred uppslutning. Den viktigaste poängen med demonstrationen var att den samlade olika kamper och visade att vi, arbetarklassen, är en del av en internationell rörelse mot stat och kapital. Detta var även något som flera talare betonade. 
Internationalism är en hörnsten i vår kamp och något vi tar med oss från demonstrationen. Just nu, när kamper världen över exploderar, och arbetarklassen har ett momentum så är det centralt att vi tar det på allvar och knyter samman dessa kamper. Den kamp som vår klass bedriver här är samma kamp som bedrivs i Irak, i Chile och i Rojava. 
Resistance is Life – bilden hämtad från Rojavakommittéernas Facebooksida
Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från 12:e oktober: antifascism och internationalism

Vi har deltagit på ett flertal antifascistiska och internationalistiska demonstrationer och aktioner i såväl Stockholm som Köpenhamn den 12:e oktober. Vi deltog i mobiliseringarna i kontexten av den antifascistiska offensiv som vårt nätverk, ARNA, kallat till. Detta är vår rapport för dagen.

Köpenhamn

Vi organiserade en resa från Lund och koordinerade med kamrater från Malmö och fick ihop cirka 20 personer som åkte gemensamt. Nazikonferensen hölls hemlig tills samma dag, men när väl informationen kom ut så mobiliserades den antifascistiska protesten dit. Vi delades upp i olika grupper, en som åkte en chartrad buss och andra som tog kollektivtrafik. När vi anlände så var det en liten polisnärvaro, och om vi hade agerat snabbare hade vi möjligtvis kunnat göra en komplett blockad av konferensen. Vi lyckades dock inte ta initiativet, något vi måste arbeta vidare på att lära oss, men vi lyckades sätta upp blockader på var sida av gatan in. Endast ett litet antal nazister kom igenom. Bland annat blev provokatören och partiledaren till Stram Kurs, ett högerradikalt parti som nästan kom in i danska parlamentet förra valet, Rasmus Paluden, blockerad från att komma in och hålla sitt tal.

Polisen försökte flertalet gånger splittra blockaderna men misslyckades då vi höll ihop väl trots att vi endast totalt var 100-200 personer. De lyckades med några mindre försök att arrestera kamrater, men var annars helt inkapabla att avbryta våra blockader.

Nazisternas livestream blev även den överröstad av antifascistiska talkörer och efter någon timme så blev ägarna av lokalen varse om vilka som hade hyrt den. Dessa blev då tillsagda att lämna lokalen, samt kommer nu bli stämda. Vi lyckades med andra ord väldigt väl med vårt mål att stoppa nazikonferensen. Läs även denna rapport från våra danska kamrater.

Stockholm

I Stockholm så spenderade vi dagen med att gå på inte mindre än tre olika demonstrationer.

Vi började med att delta på en demonstration mot invasionen av Rojava. Arrangörerna uppgav att tiotusen personer deltog. Staden var fylld av människor med kurdiska flaggor och symboler under hela dagen. Det är av yttersta vikt att vi deltar aktivt på dessa demonstrationer och bygger solidaritet, sätter press och inte minst bygger en ny internationalism underifrån. Kampen mot stat, kapital och patriarkat ställs på sin spets i Rojava just nu.

Efter den kurdiska demonstrationen så anslöt vi oss till en internt utlyst demonstration kallad till av AFA Stockholm. Demonstrationen hade en militant framtoning med maskeringar och svartblocksstilen. Vi var runt ett 100-tal som gick igenom b.la. gamla stan, pyroteknik brändes av och ett tal om Björn Söderberg hölls. Vi fick en mindre poliseskort, och stark respons från bland annat de många kurder som vi passerade. Samtidigt så var det endast någon av dessa som anslöt sig till oss, förmodligen då demonstrationen upplevdes som så stängd.

Slutligen så deltog vi på SAC Syndikalisternas minnesdemonstration för Björn Söderberg som mördades för 20 år sedan. Demonstrationen, som tog formen av ett fackeltåg, började vid monumentet La Mano där blommor las ned och några ord sades och fortsatte sedan ner till Medborgarplatsen. Fackeltåget var djupt stämningsfyllt och värdigt.

Sammanfattningsvis så vill vi lyfta vikten av antifascistisk och internationalistisk kamp. Vi ser gång på gång hur det bara är vi som förändrar någonting när vi är på gatan, vare sig det är i Kobane eller i Köpenhamn. Det viktiga är att börja agera och därefter sammanlänka våra kamper med varandra, att minnes de döda för att skapa en bättre värld för de levande.

Igenom vår allians, ARNA, så driver vi en antifascistisk offensiv denna höst och den 12:e oktober markerade viktiga framgångar för oss. Det finns mycket kvar att göra och vi uppmanar alla kollektiv, individer och grupper att utveckla och intensifiera sina kamper. Vi uppfordrar dessutom alla kamrater till att åka till Helsingfors den 6:e december och delta i demonstrationerna mot det fascistiska nationaldagsfirandet där.

 

Posted in Aktuellt | Comments closed

Systemförändring – inte klimatförändring

Vi skrev detta efter att ha deltagit på den globala strejken för miljön 20:e September. I Lund såg vi ca 500 personer, framförallt ungdomar, samlas för strejken. 

Flera hundratusentals unga människor är nu på gatorna för att demonstrera för klimatet. Vetenskapen visar att det är verkligen dags att agera nu. Det faktum att växthuseffekten på sikt är ett hot mot mänsklighetens överlevnad är känt sedan mer än 30 år tillbaka, men trots detta ökar utsläppen av växthusgaser.
Nya forskningsresultat har nu visat att situationen blir allt mer alamerande och att tidsfönstret för att kunna begränsa uppvärmningen till en nivå under 1,5 grader kommer att stängas de kommande 10-15 åren. Vi som är på gatan kämper alltså bokstavligen för vår framtid och mänsklighetens existens.

Men vi måste ställa frägan varför det händer så förvånansvärt lite för att sänka utsläppen trots att allt detta är välkänt också bland politikerna. Visst finns det ett tilltagande antal regeringschefer som Trump eller Bolsonaro som bara förnekar att klimatförändringen finns och som struntar i vad som är vetenskaplig konsensus. Men detta kan inte förklara hela problemet, de flesta länder regeras fortfarande av politiker som inte är klimatförnekare, men deras åtgärder är också långtifrån tillräckliga för att bekämpa växthuseffekten på ett effektivt sätt. Även regeringschefer som Obama, Merkel eller Macron, alltså politiker som oftast beskrivas som framstegsvänliga, har inte ens antydningsvis uppnåt målet för utsläppssänkning som behövs enligt forskarna för att nå 1,5-graders-målet.

Vi tror att problemet inte bara är politiker som fattar felaktiga beslut utan vi tror att det föreligger en systematisk anledning till varför skyddet av klimatet inte kommer framåt:
Kapitalismen satsar på kortsiktiga vinster. En utsläppsrik industri som bygger på förbränning av fossila råvaror har utvecklats historiskt och utgör kärnan av dagens ekonomi. En omställning till en klimatvänlig produktion kostar mycket pengar och skulle minska deras profit. Dessutom har särskilt olje- och elbolagen, vars underlag är utvinning av fossila varor, själva blivit en så pass stor maktfaktor att de flesta regeringer inte vågar bråka med dem.

De viktiga staternas makt beror i sin tur till en stor del på en konkurrenskraftig industri så de vill inte påverka dessa företag negativt trots alla bedyranden att man bryr sig om klimatet.
Om vi vill börja att minska växthusgaser på riktigt, måste vi bygga ett nytt samhälle utan den så kallade “fria marknadsekonomin” som bara fungerar till förmån för rika eliter och stora företag. Vi behöver ett nytt ekonomiskt system där människorna tar tillbaka kontrollen över produktion och fördelning av gods, bara i ett sådant samhälle kan vi styra ekonomin så att alla nödvändiga åtgärder för att nå 1,5-graders-målet kan drivas genom.

Lät oss bilda en ny klimatrörelse som störtar kapitalismen! Tillsammans kan vi bygga ett nytt samhälle och stoppa växthuseffekten!

Posted in Aktuellt | Comments closed

“Freedom, Peace and Justice – Revolution is the Choice of the People!” – An Interview on the Sudanese Revolt

We have met with a comrade from Sudan who lives in our city of Lund, Sweden, to talk about the revolt taking place in Sudan. Our aim with this interview is to forge internationalist links across the globe with other subjects in revolt, to learn from this experience and to spread information on an important, but neglected, struggle.

Read More »

Posted in Analys, English | Comments closed

Sommaren 2019

Under sommaren 2019 så har vi ägnat oss åt interna diskussioner samt propagandaspridning. Våra interna diskussioner har berört vår taktiska och strategiska inriktning i Lund, Sverige och nordeuropa. Att föra övergripande diskussioner om vad som sker i världen och varför, och även då hur vi bör agera, är en nyckelfråga för varje revolutionär grupp. Framförallt har vi i våra diskussioner berört teknologisk utveckling och feminism.

På ett basarbetesplan så har vi åkt utanför Lund för att affischera och sätta upp klistermärken. Det är viktigt att komma iväg till mindre städer utan en mer etablerad utomparlamentarisk vänster. Vi har besökt bland annat Kristianstad och Höör och även träffat lokala aktivister som vi stöttat. På dessa platser upptäckte vi att mycket av det material vi satt upp där för ett år sedan fortfarande var uppe.

Att sprida socialistisk propaganda är en av de viktigaste delarna av kampen i nuläget, och att komma ut ur storstäderna är viktigt för att försöka uppmuntra till organisering och kamp.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från Flood the Streets Malmö

 

Vi deltog på Klimatprotesten “Flood the Streets” i Malmö som  organiserades av Extinction Rebellion, en internationell grupp som kämpar för att bekämpa den akuta problematiken med den globala uppvärmningen.

Cirka 600 personer protesterade mot klimatkatastrofen och de styrandes oförmåga till handling. Från morgon till kväll ägde olika former av protest rum på Malmös gator: vi delade ut flygblad, vi genomförde kortare blockader och genomförde en så kallade ”die-in” vid Gustav Adolfs torg.

Vi lärde oss en hel del av protesterna, och ser det som något som validerar vår linje att massaktioner på gatorna är en central kampmetod för att organisera, radikalisera och sprida vårt budskap.

Vi gläds över att så många unga människor är engagerade i den växande globala proteströrelsen som sätter den hotande klimatkatastrofen på agendan.  Trots ett vetenskapligt konsensus för frågans relevans är förnekelse, konspirationsteorier och hat mot proteströrelsen frekvent förekommande. Konflikten är politisk. Högern och kapitalägarna organiserar sig för att försvara sin makt som bygger på ohämmade vinster från skövlingen av vår planet. Det är därför viktigt att vi organiserar oss tillsammans. För vår planet och mot de som vill förstöra den.

Klimatrörelsen, som vi också är en del av, har en enorm potential. Inte på länge har de problem som den globala kapitalismen för med sig varit så konkreta som nu. Det finns dock behov av att klimatrörelsen utvecklar ett mer systematisk, systemkritisk perspektiv:

För det första är det för oss uppenbart att den akuta klimatkrisen inte går att lösa inom kapitalismens ramar. Det är därför nativt och farligt att tro att det räcker att endast appellera till politiker, varav många är stenhårda försvarare av den ekonomisk-politiska ordningen som leder till förstörelsen av vår planet, för att få bukt med problemen. Kapitalismens problem kan inte lösas av kapitalismen.

För det andra hade aktionerna fått större effekt om de konkret riktat in sig på de konkreta problemen. Vi ser Flood the Streets som ett steg framåt i miljörörelsen, ett steg mot kollektiv makt. Vi kände potentialen på gatorna, men önskar att vi hade gjort mer. Vi hade bland annat kunnat blockera gatorna till några av de stora bovarna i regionen för att få maximal effekt när vi ändå samlat så många aktivister. Öresundsverket, som sedan 2009 släppt 3,3 miljoner ton CO₂ hade kunnat utgöra ett sådant mål. Trafiken över Öresundsbron som utgör ett nav för varuflödena till Sverige hade kunnat vara ett annat. Det fåtal poliser som var på plats skulle varit chanslösa. Vi måste inse att vi har en enorm makt när vi är många.

För det tredje var det problematiskt att vi i så hög utsträckning appellerade till ordningsmaktens välvilja för att genomföra aktionerna. Om vi utgör ett konkret hot mot klimatförstörelsen kan vi inte räkna med att vi får genomföra våra aktioner ostört. Därför är det ett problem att vi, bland annat, väljer att blockera cykelbanor istället för vägtrafiken bara för att göra ordningsmaktens nöjd.

Nu genomförde vi ändå tillsammans några viktiga blockader, bland annat vid Triangeln och Operan. Att polisen på morgonkvisten omhändertog 14 av våra aktivister visar att vi ändå gjort mycket rätt. Detta visar att vi kan göra vad vill bara vi gör det tillsammans. Tillsammans växer vi, tillsammans får vi erfarenhet och tillsammans räddar vi klimatet.

Vi tackar alla som demonstrerade på gatorna i Malmö och visar att de kämpar för vår tids ödesfråga. Vi uppmuntrar alla att delta också på klimatprotester framöver! Gemensamt skapar vi en rörelse som kan göra skillnad!

Posted in Aktuellt | Comments closed

Red Mirror at the Anarchist Book Fair

We hosted a very well-attended workshop in the name of Red Mirror at the Anarchist Book Fair in Malmö. We’d like to thank the organisers of the event for allowing us to be there and of course everyone who attended as well!

We started with a brief introduction to the themes of Red Mirror, particularly focusing on the changes in labor from a fordist to a postfordist regime of work where factory work and it’s hegemonic male and white centered worker has given way to postfordism and it’s focus on services, feminization of labor and disintegration of classical political visions for the left. This we connect to the capacity of us to envision a post-capitalist society and relayed how this is an imperative task for the left today.

After this, we had two discussion blocks in small groups. One of these focused on political struggle, and the other on working (with “work” meaning also studies, unemployment and so on). This is our summary (mainly written as bullet points which we wrote on a white board) of the discussions in these groups, which we unfortunately did not have the time to finish properly. If you were there and would like to add something or to correct something we might have misrepresented, please write a comment.

STRUGGLE

 • Facebook organising: surveillance vs openness/mass character of Facebook
 • Use of encrypted apps
 • Norms: everyone is expected to have a smartphone
 • – Issues of organizing with norm breakers in tech (exclusions through tech)
 • Metadata, phone tracking
 • Possibilities through worldwide communication, joint attacks without direct contact
 • Using older tech vs refusing tech
 • Lack of knowledge on surveillance breeds paranoia
 • Data is a new front in the struggle
 • The city itself is recording
 • Far right recording is a threat
 • Symbols have power

This discussion focused on information and communication technologies (ICT:s) as the first question related to this. It became obvious that ICT:s are a focal point of organising which is more or less indispensable. Yet, ICT:s create a number of issues: first of all in the possibility of our enemies using them against us in various ways (police surveillance, far-right attempts to out us) but also in how it structures the democracy in a given group. Those who break the norms and for one reason or another do note use the ICT:s everyone else uses loses quite a bit of potential involvement in the group.

WORK

 • Key passes/spaces blocked off or surveilled
 • Time tables
 • Self-survillance
 • App-surveillance/digital time stamps
 • Different jobs (ways to relate to tech) is highly different
 • GPS trackers in carsControl increases through techWorkers have increased knowledge of systems visavi management
 • Collapse of working day into all of life – increased exploitation

This part was mainly devoted to the first question (it was obvious we had too little time for what we had planned!) which was on surveillance in the workplace. What was common in most discussions were how digitalization had created new ways of controlling time, the stop watch has become digital and wormed it’s way into more and more places.

ICT:s creates a collapse of the working day into our everyday life as well. Now, we can be reached 24/7, and are expected to be reachable. At the same time, management loses more and more understanding of the systems that workers work with, and this offers chances for resistance.

Conclusion

We would like to thank everyone who attended! We were badly pressed for time, and hadn’t done Red Mirror in this way before. Please get in touch if you would like to collaborate with us further.

Posted in Aktuellt, Red Mirror | Comments closed

Svar på kritiken

Någon skrev en kort kritik av några av våra idéer. Läs den gärna. Vi uppfattar det som positivt att vi har en bredare strategisk och taktisk diskussion i vänstern, något som generellt saknas.

Texten innehåller två huvudsakliga fel när det kommer till att beskriva vad vi tycker och tänker:

1) De tror uttryckligen att medvetenhet redan finns ute bland arbetare på alla arbetsplatser[1] och att problemen är att vänstern inte förstår detta samt att socialdemokraterna hämmar medvetenheten från att blåsa upp i kamp. Från mitt perspektiv är detta ett knäfall för det spontana, även om det är oklart exakt hur det hänger ihop med AOs praktik.”

Detta bygger författaren till texten på ett kort citat från oss:

[1] “The problem of the left and the working class is not primarily one of “lack of consciousness”: at our workplaces it is clear that many people truly understand the conflicts that capitalism creates.

Om man läser våra texter i sin helhet så handlar de i hög grad om förmågan att skapa medvetande och hur detta är förbundet med handling. Se till exempel vårt förord till vår översättning av Unity & Struggles text I princip alla våra andra texter tar även upp samma sak.

Vi menar dock såklart det vi skriver i citatet, och för att förtydliga så menar vi alltså att medvetandeproblemet inte är det främsta problemet för vår klass. Med det inte sagt att det inte är ett problem. Vi pratar ju också i hög grad om hur vi förändrar medvetanden i stora lager av arbetarklassen, något vi sammanväver med praktik i första hand.  Se exempelvis vår text ”En gnistrande väv – arbetsplatsreportage från det kämpande 60/70-talet i Sverige”

Den andra delen av kritiken är som följer:

2) En väldig tro på att blockera. Utifrån att läsa dem texter och erfarenheter AO lägger ut kan en få bilden av att deras revolutionära teori grundar sig på blockaden av varor och transport som den starkaste taktiken som kan användas i kampen mot kapitalismen.

Bensinupproret, som började som en facebook grupp, har nu börjat samla folk i verkligheten för demonstrationer. Det är både samlingar på parkeringar och att köra runt sakta i staden med skyltar och tuta men även att folk har parkerat sina bilar längst motorvägen. Med andra ord har nu dessa “medvetna” arbetare samlats kring ett krav och runnit ut i gatorna för att lägga press på regeringen. Rörelsen har två tydliga problem,”

Texten fortsätter sedan beskriva att Bensinupproret är högervriden och sponsrad av företag.

Vi har svårt att se hur detta skulle vederlägga det vi skriver om blockader av kapital/varuflöden som kanske den svagaste punkten av den moderna kapitalismen. Vi har väldigt lite information om Bensinupproret (vi tar tacksamt emot om ni har tips på länkar!) men så vitt vi vet så har de inte utfört några massblockader öht. Därmed så berör inte detta heller vår analys.

Posted in Aktuellt | Comments closed

Angående polisinträngningar i utomparlamentariska aktioner 

 
Den här texten handlar om hur vi ska möjliggöra ett försvar av våra manifestationer på gatan. Vi ser den som en större diskussion om hur vi ska bedriva och möjliggöra utomparlamentarisk gautpolitik. Kort sagt har polisens strategi, som en del av Särskild Polistaktik (SPT), allt mer framgångsrikt splittrat vår kollektivitet i gaturummet. Denna text syftar också till att diskutera möjliggörandet av ett försvar av denna kollektivitet i ljuset av polisens offensiv. Denna text diskuterar dock inte mer offensiva taktiker, men kan användas som ett led i att möjliggöra en bred uppsättning motståndshandlingar. Den ska förstås som ett led i kollektiv självkritik som självklart också berör Autonom Organiserings egen verksamhet. 

Polisens punktinsatser har blivit allt mer aggressiva och effektiva.

Vid AFS-manifestationen i Malmö 2019-05-20 lyckades polisen röra sig fritt i vår demonstration. Detta gjorde det extremt enkelt för polisen att genomföra omhändertaganden och frihetsberövanden mot enskilda  aktivister samt förhindrade en effektiv störning av fascistmanifestationen.  
Polisen agerade på ett liknande sätt i Stockholm under Strike Back-manifestationen i Stockholm den 11/5 2019, även om motståndet där försvårade och även omöjliggjorde gripanden. 
Dessa händelser är inte isolerade, men en del av en utveckling där polisen allt mer obehindrat lyckats störa vår gatupolitik. Denna utveckling har skapat farliga situationer där polisens generella inkompetens leder till att de känner sig hotade och trängda, vilket riskerar att de eskalerar situationen vidare. Det tydligaste exemplen på detta är Strike Back i Sthlm den 11:e maj, men även demonstrationen mot Svenskarnas Parti i Limhamn 2014. 
Det verkar som att denna senaste utveckling hänger ihop med eskaleringen mot fotbollsgrupperingar där polisen har genomfört regelrätta angrepp mot dessa med bengalbränning som ursäkt. Just bengaler verkar ha varit ursäkten för omhändertaganden under både Strike Back och 1 maj i Malmö 2019 och 2018. 

Vi måste skapa gränser mellan oss och polisen. 

Ett mer radikalt (men mycket effektivt) exempel på att skapa gränser, från Ockupationsfestivalen 2009.
Genom några enkla metoder kan vi försvåra för polisen att godtyckligt omhänderta och frihetsberöva kamrater. Vi har tidigare varit skickligare på att skapa gränser mellan polisens och våra egna led. Vi menar att vi måste återskapa en del av denna motståndsrepertoar, och ett led i att göra detta är att initiera denna diskussion. 
1: Vi måste avgränsa polisens försök att splittra oss genom att skapa tydliga gränser mot dem. Detta kan innebära att bilda kedjor runtom våra demonstrationer, eller använda banderoller som ’boxar in’ oss. 
2: Vängrupper. Vi måste sprida vängruppsorganiseringen till allt fler. Vängruppen är kärnan i vår gatustrategi. Som det är nu så har vi ofta en relativt god koll internt i varje vängrupp, men de är sällan sammanlänkade och har sällan konkreta uppgifter i en större strategi. 
3: Rörelse. När vi är stillastående, exempelvis som under AfS, så har polisen alla möjligheter att punktmarkera, isolera och bryta loss kamrater och sprida oro. När vi rör på oss, som t.ex. under Swedish Defence League-aktionen 2013 i Malmö, så behåller vi initiativet och polisens förmåga att inkräkta i våra strukturer minskar oerhört. Polisen har sedan flera år tillbaka bemästrat scenariot ”fascister på Storget” i Malmö, liksom liknande situationer i resten av landet. Vi behöver därmed ändra spelplanen vi spelar på, inte bara förbättra sättet vi spelar spelet (vilket det ska notas att det är det denna text i hög grad handlar om). 
4: Ett mer effektivt Solidaritetsgruppsarbete som offentliggörs till alla deltagare. 
5: Dedikerade förmöten. Det är praxis i många europeiska länder att alla vängrupper och strukturer samlas innan demonstrationer och gå igenom situationen, diskutera roller och potentiella hot. Vi bör skapa dylika länkar mellan våra olika vängrupper och organisationer för att förbättra vår kollektiva styrka på gatan. Alla förmöten inför demonstrationer bör diskutera försvar mot eventuellt polisrepression, vår egen blindhet inför detta är en stor del i att skapa framtida problem.  
Vi vet att polisen oavsett av hur vi hanterar kommer att försöka försvåra, störa och anfalla våra demonstrationer och aktioner oavsett vad vi gör. Vi har dessutom sett tendenser att ju mer passivt och oorganiserat vi har agerat desto aggressivare har polisen paradoxalt nog agerat. 
Vi ser gärna fler inlägg i denna diskussion, vare sig i offentliga forum eller rörelseinterna. 
Autonom Organisering, 
Juni 2019. 
 
Posted in Aktuellt, Analys | Comments closed