Vi är alla PKK – Rapport från anti-NATO manifestation i Lund

Vi deltog idag på en anti-NATO manifestation på Mårtenstorget i Lund tillsammans med ca 50 andra. Manifestationen organiserades och bestod till stor del av den gamla anti-imperialistiska fredsrörelsen. Tal hölls och flygblad delades ut till de som passerade förbi och vi upplevde det som ett positivt gensvar och överlag bra tal. Vi deltog med ett par banderoller för att föra in kurdfrågan tydligt på agendan.

Varför då motsätta sig NATO? NATO är en i grunden anti-revolutionär organisation och en organisation för imperialistiska krig. Vi motsätter oss dock inte endast kapitalismens krig, utan även dess (så kallade) fred. Vi är antinationalister, förenade i en global kamp för ett klass- och statslöst samhälle mot och bortom gränser, nationer och stater.

Den kurdiska frihetsrörelsen är kanske en av de mest imponerande uttrycken för just denna kamp. När nu Sverige och Finland försöker ingå i NATO så har kurdfrågan blivit den viktigaste stöttestenen. Redan idag försöker Socialdemokratin, som arbetat hårt för att göra sig av med all koppling till någon form av progressiv politik, kohandla med Erdoganregimen för att bli medlemmar i NATO.

Varför sker detta? Socialdemokratin har sålt strejkrätten och arbetsrätten. Nu lämnar de neutraliteten och fredspolitiken. Socialdemokraterna gör allt för att vinna val, inklusive att slänga bort alla ideal de hävdat sig ha. De är arbetarklassens direkta fiender och måste ses och behandlas på det sättet. Socialdemokratin har gång på gång de senaste åren varit den allvarligaste motståndaren till arbetarklassens självständiga kamp och uppträder inte endast som ett reformistiskt parti, utan ett helt igenom borgerligt sådant.

Kampen är fortfarande het. Vi kan fortfarande vinna. Vi uppmanar därför alla att agera mot NATO-anslutningen. Idag är vi alla PKK.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.