Samma fiender – samma kamp: Mot kristen fundamentalism, islamism och andra reaktionära ideologier

Det har varit en mörk helg för kvinnor och HBTQ-personer.

I USA har den högsta domstolen annulerat Roe vs. Wade som i 5 decennier har garanterat en hårt tillkämpad rättighet: rätten till abort, dvs rätten att bestämma över sin egen kropp.

Detta möjliggjordes av ett alltmer aggressivt uppträdande republikansk parti där kristna-evangelikala fundamentalister och andra kvinnohatare har fått ett överväldigande inflytande de senaste decennierna.

Den högsta domstolen är en institution med stor makt i USA och som förfogar över en solid reaktionär majoritet tack vare Republikanernas iver att packa domstolen med extremt konservativa domare. Rätten till abort är en grundläggande del i vår autonomi och självkontroll gentemot stat och patriarkat, två strukturer som går hand i hand.

I Oslo började Pride-helgen med en blodig attack: En islamistisk homofob mördade två människor som befann sig på en gaybar och skadade många fler. Den här attacken visade på ett blodigt sätt att queera personers rättigheter som vi har kämpat så hårt för fortfarande inte kan tas för givet. Militanta islamister som mördar homosexuella är dock bara toppen på isberget: om vi tittar på hur flera konservativa religiösa företrädare uttalar sig om HBTQ-personer runt om i världen så kan vi konstatera att homofobi är en grundpelare av nästan all religiös ideologi.

I Polen har det reaktionära katolska PIS-partiet deklarerat ”HBTQ-fria områden” och i länder som Iran och Saudi-Arabien blir HBTQ-personer avrättade för sin sexuella läggning eller transidentitet. Oslo-mördaren är alltså tyvärr inte ensam utan har många vänner i till synes olika skepnader. Sveriges regering har sagt sig stötta de drabbade i Oslo. Samtidigt ser vi hur de fjäskar för Turkiet i och med Natoansökan och fullständigt ignorerar att även årets Prideparad i Istanbul stoppades våldsamt av polisen. Deras ord är inget att lita på.

Vi kan inte lita på stater, partier och snutar. Vi måste skapa en radikal feministisk rörelse som bekämpar alla reaktionärer och patriarkala strömningar. För en revolutionär feminism!

Autonom Organisering

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.