Nira Yuval Davis – Transversal Politics

Vår ambition är att lägga ut texter som vi har blivit influerade av och/eller läst gemensamt. Denna text är en av dessa:

Nira Yuval Davis_Transversal Politics

Yuval Davis text “Transversal Politics” ger några utkast till en feministisk metodologi. I den ger hon värdefulla tips för att förstå skapandet av politiska koalitioner och för att överkomma identititetspolitiska återvändsgränder utan att för den delen ignorera maktrelationer.

This entry was posted in Analys. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.