Ockupationsrörelsen i Lund 2008-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ockupationsrörelsen i Lund har en lång och rik historia. Det var i Lund som Sveriges första husockupation skedde 1969. På dagen 40 år senare så arrangerades en ockupationsfestival vilket innehöll en stor massaktion kallad för 165 (efter datumet, 16:e i 5:e). 1000 personer agerade tillsammans för att ockupera hus i hela staden. Denna aktion blev startskottet på en intensiv sommar av husockupationer i Sverige vilket gick från i princip inga de föregående fem-sex åren till över trettio stycken i hela Sverige under sommaren. I Lund är idag bostadsbristen på en lägre nivå än den var under perioden, säkerligen på grund av trycket från ockupationsrörelsen.

sdc101251ockupationsfest 250px-Ockupationsfestival_lund,_sweden_20090516

This entry was posted in Bilder. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.