30:e November i Lund

30:e November i Lund är en fascistisk och därmed antifascistisk tradition.

Den klassiska filmen från Lund 1991 då militanta antifascister blockerar nazimarschen för första gången.

 

Från 30:e november i Lund 2008 då en antifascist filmar inifrån nazidemonstrationen.

This entry was posted in Text & Mediearkiv, Video. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.