Solidaritet med vår skjutne kamrat

Vi vill utsträcka vår solidaritet till vår kurdiske kamrat som blivit skjuten i Stockholm efter en prokurdisk demonstration. Det verkar som att han har blivit skjuten av turkiska fascister som den senaste tiden har planerat och utfört angrepp på vår rörelse. Kurdernas kamp är idag en av de mest inspirerande kamperna för en socialism underifrån. Kampen mot fascismen angår oss alla, oavsett om den är mot turkiska Grå Vargar, mot Daesh (“Islamska Staten”) eller svenska nazister. Vi uppmanar alla grupper och individer att visa solidaritet med våra kamrater!

 

Today we would like to extend our solidarity to our Kurdish comrade who was shot in Stockholm after a pro-Kurdish demonstration. It appears as if he was shot by turkish fascists who have recently planned and actually attacked our movement. The Kurdish struggle is today one of the most inspiring struggles for a socialism from below. The struggle against fascism concerns us all, no matter if it is against turkish Gray Wolves, against Daesh (“The Islamic State”) or Swedish Nazis. We call on all groups and individuals to show solidarity with our comrades!

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.