Kampen om Ungdomshuset

Den 1:e mars stormade danska polisens antiterrorstyrka Ungdomshuset. Ungdomshuset, eller Ungeren, var hjärtat i den danska autonoma rörelsen. Tidigare var platsen ett Folkets Hus där en socialistisk kvinnokonferens beslutade om att införa firandet av åttonde mars, internationella kvinnodagen, 1910. Kampen om Ungdomshuset visade enorm kreativitet och styrka och slutade med att Köpenhamns stad var tvungen att ge rörelsen ett nytt Ungdomshus.

demonstration-i-lundagrd-30-november-2005_4557755946_odemonstration-i-kpenhamn-fr-ungdomshus-1-april-2008_4557294819_odemonstration-i-kpenhamn-fr-ungdomshus-1-april-2008_4557294965_o demonstration-i-kpenhamn-fr-ungdomshus-1-april-2008_4557925964_o demonstration-i-kpenhamn-fr-ungdomshus-1-april-2008_4557294899_o

This entry was posted in Bilder. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.