Red Mirror: Förra träffen och nästa träff

Red Mirror 2

Här är några av de saker vi diskuterade på första Red Mirror-träffen. Den andra träffen kommer vara 7:e april kl 15 på India Däck på Stora Algatan 3. In English here.

Vårt mål är att Red Mirror ska bli helt självorganiserat och vi rör oss mot det hållet. På vårt nästa event kommer vi göra två saker:

1: Kolla på “Humans Need Not Apply” innan. Vi bestämde att vi ville se det på egen hand först så att människor hade mer tid att reflektera över det. Vi kommer dock visa det under eventet också.

 

2: Vi kommer göra en självundersökning under de två veckorna tills nästa träff. Vi uppmanar alla att fundera på hur teknologi påverkar deras egna liv, särskilt på tre olika sätt:

a) På ditt jobb.

b) När du blir digitalt övervakad (i sociala medier till exempel)

c) Hur ekonomins logistik påverkar dig (såsom att kaffet du dricker bygger på ett enormt kapitalistiskt logistiknätverk för att ens komma till ditt hem).

3: Vi diskuterade ett par andra möjligheter lite mer löst och vi kommer bjuda in några marxistiska humanekologer från Lunds Universitet till andra events. Om man har tid så får man gärna läsa “A Manifesto for Cyborg Pedagogy” och vi diskuterade även att göra en diskussion som var helt online men hittade inget bra forum för det. Vi kommer ha detta i åtanke i framtiden. Vi pratade också om att gå på eventet “Blood Batteries: the dark side of renewable energy?

Referat av diskussionen

Vi delade in oss i mindre grupper som alla fokuserade på olika frågor och sedan återsamlades vi och diskuterade dessa tillsammans. Detta är en kort sammanfattning av dessa diskussioner utan inbördes ordning.

 • Teknologi är ett verktyg för managementtekniker, det formar och kontrollerar vårt arbete.
 • Kontroll över arbetstiden digitalt genom appar, “smarta” system och digital mätning av arbetsmoment.
 • Hela vår reproduktion när vi är utanför produktionssfären är mätt och såld genom sociala medier. Vi blir produkter som ger värde till företagen genom att posta bilder på sociala medier. På detta sätt kollapsar uppdelningen mellan arbete och fritid.
 • I Kina finns det ett nytt poängsystem som mäter medborgarnas aktivitet online där de får minuspoäng om de kritiserar staten. Kommer detta spridas?
 • Automatisering kommer äga rum men hur snabbt? Personliga erfarenheter från människors jobb stödjer idén att det händer snabbt. Men exakt vad kan automatiseras?
 • Ett stort problem är att vi lever i ett lutheranskt samhälle och dyrkar arbetet, även om det finns färre jobb så ses arbetslöshet som något dåligt.
 • Det är absurt att politiker “skapar jobb”: varför skulle vi behöva arbeta om vi inte behöver?
 • Bör vi sträva efter ett heltautomatiserat kommunistiskt samhälle eller finns det problem med detta? Borde vi göra propaganda kring detta?
 • Att se automatisering genom marxistisk kristeori. Kris utvecklas ur motsättningarna inom kapitalismen och automatisering är ett exempel på detta.
 • Vad händer om vi saknar energikällor i framtiden?
 • Förstörelse av jordbruksmark: i Lund så är byggandet av energiacceleratorn MaxLab ett exempel där jordbruksmarks förstörs och det kommer ta mer än ett århundra för det att återhämta sig. Kanske kommer kamper för att se till att jordbruksmark inte används till annat bli viktigare och viktigare i framtiden?
 • Det är inte så bra att vara Luddit, men vi kan inte förlita oss på teknologin att fixa saker såsom jordbruket. Problemet är i teknologierna vi använder. Ett exempel är att bygga nya miljöbilar eller telefoner som är mindre skadliga skadar miljön genom hur dessa konstrueras.
 • Basinkomst: är det ett sätt för kapitalismen att överleva (såsom i sci-fiserien the Expanse) där alla får en låg lön men har inget jobb och ingen framtid? Eller är det något som kan befria oss för att vara t.ex kreativa? Finns det en spänning mellan att vilja ha basinkomst och att vilja ha ett sant kommunistiskt samhälle?
This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.