Om mäns våld mot kvinnor

Idag, den 25 november, är en dag då mäns våld mot kvinnor uppmärksammas. 
När mäns våld mot kvinnor diskuteras är det ofta som våld i nära relationer. Detta är en stor del av mäns våld. Men det täcker inte allt och att fokusera på just detta våld leder till att en stor del av våldet osynliggörs. NTU (2016) presenterar följande siffror; 40% av misshandelfallen skedde inom en nära relation, i 32% var gärningsmannen en bekant och slutligen i 29% av fallen var gärningsmannen helt okänd för kvinnan. Våld mot kvinnor sker alltså inte enbart i hemmet, det sker överallt där människor, och framför allt män, befinner sig: på förskolan, på festen, på äldreboendet, på sjukhus och på arbetsplatsen. 
Just arbetsplatsrelaterat våld har ökat. 2009 uppgav 18% av kvinnorna och 10% av männen att de utsats för våld på sin arbetsplats. Våld är inte enbart fysiska slag utan även psykiskt våld och trakasserier. Studier från 2014 visar att 14% av kvinnor i åldrarna 16-29 har varit utsatta för sexuella trakaserier under arbetstid, något som tydliggjorts av #metoo-rörelsen vilket i hög grad varit en rörelse som visat på just relationen mellan patriarkat och kapitalism där kvinnor utsätts på sina arbeten. Sexuella trakasserier är vanligast inom vård- och omsorg och hotell- och restaurangbranschen. Även våld och hot är vanligare på vissa arbetsplatser än andra. För kvinnor gäller det framförallt arbete inom vård och omsorgsektorn och för män bla service- och säkerhetsarbete. Skötare och vårdare svarar för hälften av anmälningarna om hot och våld inom vården och 2/3 av anmälningarna är gjorde av kvinnor. Våld på arbetsplatsen gäller sällan två arbetskamrater utan handlar snarare om en medarbetare och en individ den har en kortare kontakt, exempelvis kunder, klienter eller patienter. Våld på arbetsplatsen är vanligare inom kvinnodominerade yrkesområden än mansdomminerande. Kvinnodominerade yrken som i regel har ett lägre värde och därmed en lägre lön. Arbetsmiljöverket menar att arbetarmiljörisker inte synliggörs tillräkligt inom kvinnodominerande yrken och därför inte åtgärdas på samma sätt som inom mansdominerande.
Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot alla kvinnors liv och hälsa. I snitt dör 17 kvinnor varje år till följd av våld från en närstående man. 2014 hade över 200 kvinnor dött på grund av mäns våld sedan år 2000. Granskningar visar på att myndigheter haft kännedom om våldet men inte ingripit.
Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot alla kvinnor, oavsett relation, situation eller plats. Det påverkar vårt liv på många olika plan. Det får oss att känna oss otrygga ute på stan på kvällen. Det begränsar oss. Det förhindrar oss. Det kontrollerar oss. Det förgör oss. Det dödar oss. Och oavsett hur många strategier som tas fram för att förhindra att vi utsätts för våld på exempelvis arbetsplatsen, så vet vi att det inte kommer att räcka. Mäns våld mot kvinnor genomsyrar hela samhället och springer ur den ojämställdhet som vi kallar patriarkatet. Idag, den 25e november, är dagen mot mäns våld mot kvinnor. Det är tveksamt hur mycket det hjälper att utnämna dagar såhär, snarare hjälper det väl det välmenande liberala hjärtat mest. Men vi kan ändå belysa hur tydligt kön och klass hänger ihop. Patriarkala strukturer drabbar arbetarklassen. Det är vi som förlorar på detta. Det är vi som utsätts för våld. Vi har inte råd att endast uppmärksamma detta våld en dag per år utan vi måste se till att uppmärksamma och bekämpa detta våld alla dagar.
This entry was posted in Aktuellt, Analys. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.