Rapport från Strajk Kobiet Malmö – solidaritet med polska kvinnor

K

Igår deltog vi i en demonstration i Malmö mot den nya abortlagen i Polen. Den nya lagen innebär ytterligare inskränkningar i aborträtten och således har polska kvinnor nu knappt någon rätt att göra abort över huvud taget. Det började med en samling där vi lyssnade på tal som hölls, både på polska och svenska sedan fortsatte vi med en gående demonstration genom Malmö. Corona till trots så samlade demonstrationen mellan 3-400 personer.

Det var en stark och engagerad demonstration som drog från plats till plats och skrek slagord. Många stannade upp och applåderade och bilar tutade i stöd. Uppenbarligen finns det ett starkt stöd för frågan. Det visar också att det är möjligt att fortfarande vara på gatan i coronatider, och att det även är nödvändigt för oss i sociala rörelser att vara på gatan. Det som vi som är organiserade behöver hjälpa till med, och som vi även gjorde, var att se till att sådana här demonstrationer med många nya personer vågar ta plats, stoppar trafiken, går mot rött ljus, mm.

Det är viktigt att reagera mot inskränkningar i aborträtten och visa solidaritet med de polska kvinnorna. Detta berör även oss då rektionärer överallt bedriver antifeministisk politik och vill ta ifrån kvinnor dess rätt över sina egna kroppar. Feminism är en fråga om makt, och den enorma rörelse som utvecklats i Polen visar på det.

Vi hoppas att vi i framtiden ser ett större deltagande från fler organiserade kamrater samt större variation på könstillhörigheten hos deltagarna. Aborträtten berör inte bara kvinnor, även om dessa är de som direkt påverkas, utan alla.

För en revolutionär feminism!

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.