Mot vaccinnationalism!

Det här är ett flygblad vi har skrivit och börjat dela ut.

Det börjar ljusa i coronamörkret. Flera vaccin som bygger på nya avancerade tekniker har utvecklats i rekordfart och vaccineringen är redan i full gång. Trots det kommer världen inte bli av med pandemin. När livsviktiga läkemedel och vaccin utvecklas under kapitalistiska produktionsförhållanden är det marknaden som styr, inte människors behov. Detta gör att vaccin dels blir ytterligare ett privilegium för rika länder, och dels en effektiv produktion och distribution av vaccinet förhindras vilket kommer göra att det tar allt längre tid att utrota Covid-19.

Redan innan vaccineringen påbörjades hade EU slutit avtal med alla stora läkemedelsbolag. EU hade säkrat leverans av över 300 miljoner vaccindoser, den motsvarande siffran i USA var 200 miljoner doser, främst av de vacciner som anses vara mest effektiva. Hur ska andra länder få tillgång till vaccin om EU och USA köper upp i princip alla doser som väntas kunna produceras fram till mitten av 2021? Samtidigt får kinesiska Sinovac kritik för att sälja sitt mindre effektiva vaccin till fattigare länder som antingen inte kan betala för de dyrare europeiska produkterna eller som inte får tillgång till dessa.

Vi ser tre orsaker till dessa problem:

1) Konkurrens mellan nationalstater förhindrar en rimlig distribution av vaccinet. I ett rationell globalt samhälle hade distributionen av vaccinet organiserats globalt. Riskgrupper och medicinsk personal i alla regioner i världen hade prioriterats. Främst hade hårdast drabbade regioner prioriterats, inte de som kan betala bäst.

2) Patentlagen är det största hindret för en snabb upptrappning av vaccinproduktionen. Det är inget nytt problem. Hade billigare läkemedel kunnat tillverkas hade vi globalt inte haft så stora problem med till exempel HIV eller tuberkolos. Men läkemedelsföretagen vill inte dela med sig av information och jobbar hårt för att bevara patentlagen, på bekostnad av människoliv.

3) Marknadsekonomin förhindrar en effektiv produktion och stödjer distribution av sämre produkter. Om produktionen av vaccin hade drivits utan privata ekonomiska intressen hade vi kunnat forska fram olika alternativ för att sedan endast massproducera det vaccin som är säkrast och mest effektivt. I dagsläget säljer läkemdelsföretagen även ineffektiva vaccin för att inte förlora pengar på den forskning de gjort.

För att säkerställa en jämlik vård världen över, för att ta krafttag mot corona-pandemin kräver vi:

– Inget land ska få företräde till Covid-vaccin!

– Avskaffa patentlagen!

– Expropriera alla läkemdelsbolag!

 

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.