Protest mot våldtäkt

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Vi och andra kamrater deltog idag, 13/03, i en feministisk protest arrangerad av skolungdomar i Lund. Manifestationen på Stortorget kommer med bakgrund av att en rektor på en skola i Lund lät våldtäktsmän gå kvar på skolan efter att de begått en våldtäkt mot en annan elev. Nu rapporterar Sydsvenskan att flera elever på skolan är på förövarnas sida och att det lett till misshandel. Detta är en vanlig sak som händer när våldtäkter och patriarkalt våld kommer fram som visar behovet av en feministisk analys och praktik i alla delar av samhället.

Detta var den andra manifestationen av samma grupp elever, den första hölls på åttonde mars. Idag var vi cirka 25-30 personer med skyltar mot våldtäkt och för feminism och samtycke.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.