Propagandaspridning under hösten

Som vanligt har vi lagt ner mycket tid på att sprida propaganda i Lund med omnejd. Vi tycker att det är viktigt för socialistiska grupper att synas i gatubilden och att slå igenom i det brus av reklam som finns överallt på gatorna. I Lund har vi lyckats med detta ganska väl men det är ett kontinuerligt arbete som vi alltid måste fortsätta med. Utöver vår egen stad är det också viktigt att komma ut till mindre orter där vår närvaro inte är lika självklar.

Klistermärkesuppsättning i Lund.

Affischering i Lomma. Vi passade på att rensa upp en del nazipropaganda samtidigt.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.