Ett kort svar till kritiken

Vi blev glada över att ha sett en kritik mot hur vi framställer arbetsvärdeläran på Gatorna.info. Vi hoppas fler kommer läsa vårt utkast till studiecirkel och ge oss mer feedback. Vi är övertygade om att det finns fler fel i den, såväl teoretiska som pedagogiska, och vi tycker kamratlig kritik är vägen framåt för att lösa sådana problem.

Nu till den konkreta kritiken.

I grund och botten så håller vi med om att vi har misslyckats med att framföra hur värde fungerar. Framförallt så har problemet legat i att vi har försökt förklara mycket komplexa skeenden på kort utrymme och uppenbarligen misslyckats med att göra det på ett bra sätt. Vi kommer skriva om de delar som kritiseras.

Den tredje punkten blir vi dock något konfunderade över.

När vi kämpar mot privatiseringar eller nedskärningar är det för att det i den konkreta situationen så förlorar arbetare makt över sitt arbete, annars är själva driftsformen i kapitalismen ingenting som påverkar oss.

Rent konkret skiljer sig arbetarens relation till sitt arbete inte från privat, ner skärningar eller offentligt ägt. Så länge det skapas mervärde är arbetaren utsugen och om det inte skapas mervärde kollapsar kapitalismen. Tvärtom har nationalisering oftast varit en reaktion på att den borgerliga klassen inte kunnat hålla om greppet på industrin och staten fått gå in och ta över eller “bail out”.

När vi skriver delen om privatiseringar vänder vi oss först och främst mot den vänster som vurmar för välfärd och som gärna försöker sudda ut gränserna mellan offentligt ägande och socialism. Stycket handlar om varför vi, trots att vi ser statligt ägande som kapitalism, ibland ägnar oss åt kamper mot nedskärningar.

Vi håller ju uppenbarligen med om att de kapitalistiska relationerna är kvar trots att något ägs av staten, vi håller också med om att statliga ekonomiska ingripanden som nationaliseringar upprätthåller det kapitalistiska systemet. Felet kanske ligger hos oss i att det inte framkommit tydligare vad vi menar.

Autonom 101: Vad är den gemensamma nämnaren?

Vi plågas för närvarande med en mängd frågor som rör utkastet till grundstudiecirkel vi försöker skriva och som vi just nu kör en testversion av i Lund. Kritiken vi har fått berör detta på flera plan, dels då hur vi ska beskriva komplicerade sociala processer som arbete och kapitalism på kort utrymme.

En annan fråga är vad som är den gemensamma nämnaren för den brokiga rörelsen som kallas autonom. Är arbetsvärdelära, exempelvis, en sådan gemensam grundbult? Vi har börjat känna oss tveksamma och funderar på att skriva om hela stycket om kapitalismen och arbete för att bättre infoga en mer generell kritik av kapitalismen för att försöka täcka in även mer renodlade anarkistiska och anarkosyndikalistiska ansatser, för att inte tala om de marxister som vänt sig mot arbetsvärdeläran.

Vi har många fler frågor som berör detta såsom vilken ålder och bakgrund vår cirkel riktar sig mot, är det till de som är 16 år gamla och inte så bevandrade i samhällsfrågor? Eller de som är några år äldre och som kanske varit i beröring med vänstergrupper tidigare? Vår del om feminism och genusordningen är t.ex skriven på ett något mer avancerat plan eftersom vi anat att vår målgrupp är något mer beläst i feminism. Den tar även ställning i ganska komplicerade feministiska frågor vilket kanske är ett misstag.

Tack för er hjälp, kamrater. Vi tar gärna emot fler kommentarer, mer kritik, etc, antingen över Gatorna.info, till vår mail autonomorganisering [at ] riseup.net eller om ni träffar oss fysiskt.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.