Svar till Krigsmaskinen

    “Till skillnad från andra politiska grupperingar försöker radikaler bryta med de rådande ideologierna, de försöker odla ett genuint kritiskt tänkande, något som kräver av varje enskild att anstränga sig, att använda och utveckla sitt intellekt, att inte låta sig matas av diverse auktoriteter eller ta självutnämnda radikaler på orden.” – Krigsmaskinen, Anmärkningar till AO:s “grundtext.” 

    

Citatet ovan kan fungera som ett vägledande motto för vårt projekt att skriva en grundcirkel. Vi vill börja med att tacka Krigsmaskinen för sin kritik vilket har varit utvecklande för oss. Det har tagit ett bra tag för oss att svara eftersom detta projekt inte är vårt mest prioriterade. Vi ber om ursäkt för det. Vi ska försöka besvara kritiken i den här texten. 

    

A) Krigsmaskinen skriver att det redan finns bra introduktioner. Vi känner dock inte till några bra sådana för den autonoma rörelsen.  Vi har tidigare använt oss av ett virrvarr av olika texter, från Kommunistiska Manifestet till the Coming Insurrection, till What is the Role of the Revolutionary Organization och sammansättningar av kortare texter. Dessa har vi dock alltid behöva göra våld på eftersom de inte passat hela vår världssyn. Vi blir gärna upplysta om det finns bra introduktioner som vi kan översätta. Om det är de texter som hänvisas till av Krigsmaskinen i slutet av hens text så är dennes egna samling lite för lång. Ett av problemen vi har upptäckt när vi har skrivit vår text är att vår målgrupp är väldigt bred, från 17-åriga skolungdomar som kanske är väl införstådda med feminism till 40-åriga förvärvsarbetare som aldrig riktigt kommit in i rörelsen har alla läst vår text. Vi vill att texten ska vara så pass lätt att förstå så att även den mest skoltrötte ska orka läsa den. I framtiden hoppas vi även kunna hitta andra sätt att presentera grundtexten för att underlätta detta, t.ex. i form av en ljudinspelning. 

 Vi ska dock titta närmare på “En värld utan pengar: kommunism” samt “Kapitalism och kommunism” men det vi brukar tycka saknas i Dauvé och andra vänsterkommunister är ett integrerat feministisk perspektiv. Vi är dock öppna för att istället skriva förord eller dylikt för att lägga till perspektiv som missas om detta är möjligt. 

B) Vi håller generellt med om kritiken att det är det egna tänkandet och undersökandet som är det centrala, att ge verktyg för att analysera verkligheten på ett odogmatiskt sätt. Det är detta som skiljer oss från diverse sekter eller testuggare. Vi instämmer att det behövs fler konkreta exempel och förslag på vidareläsning och vi ska lägga till det. 

C) Angående begreppet revolution tror vi det är ett viktigt begrepp eftersom det skapar en idé om ett brott gentemot det rådande och anknyter till de nödvändiga handlingar som måste ske för att vi ska skapa ett klasslöst samhälle. Vi håller samtidigt med om innehållet i Krigsmaskinens text men vi försöker betona att det inte finns en skillnad mellan proletariatet å ena sidan och revolutionärer å andra sidan. 

Samtidigt berör det här stycket en av de många problem som har uppstått när vi har skrivit cirkeln: vi försöker skriva en 101 som ska kunna fungera för alla strömningar. I vår grupp diskuterar vi för närvarande revolution och kommunismen i relation till teknologi såsom krigsflygplan eller global logistik. I de klassiska revolutionerna så har det revolutionära kriget stått i förgrunden vilket i sig skapade problematiska hierarkiska relationer men idag skulle ett revolutionärt krig vara än mer problematiskt eftersom moderna krig kräver expertkunskaper och hierarkier. Vi är därmed skeptiska till just revolutionära krig, samtidigt så är detta ett vanligt sätt att tänka på revolutionen. Ska vi då alltså diskutera vår fördjupade bild av revolutionen eller presentera en mer klassisk bild för att denna passar ett flertal? Vi vill inte skriva en introduktion till vårt tänkande utan en introduktion till autonomi, även om det såklart är färgat av hur vi tolkar detta. 

D) Vi ska hålla betaversionen av vår cirkel under våren igen. Därefter kommer vi skriva om den från grunden med all kritik i beaktande. Vi mottar gärna fler kritiska kommentarer för att förbättra och utveckla cirkeln. 

 

Krigsmaskinens kritik återfinns här: https://www.gatorna.info/threads/anmarkningar-till-aos-grundtext-972/

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.