Stora solidaritetsdemonstrationer för Afrin

Vi har deltagit i ett antal demonstrationer till stöd för Afrin och mot den turkiska invasionen. I Malmö deltog vi i en demonstration med över 1000 personer och i Lund samlades över 400 den 3:e februari. Igenom våra kamrater i ARNA så har vi fått rapporter om stora demonstrationer bland annat i Oslo, Göteborg, Köpenhamn och i Helsingfors.

I Lund talade en kamrat från Syndikalistiska Ungdomsförbundet och underströk vikten av internationell solidaritet till våra kamrater som kämpar för ett feministiskt och socialistiskt samhälle. Andra talare från kurdiska grupper förklarade händelseförloppet i detalj och fördömde EU:s, USA:s, Rysslands och FN:s vägran att kritisera angreppet.

Kampen i Rojava och i hela regionen är en antinationalistisk, antifascistisk och sekulär kamp och kanske det viktigaste exemplet i hela världen på ett försök att skapa ett samhälle underifrån. Därför är det också viktigt för oss att visa solidaritet och organisera oss politiskt, parallellerna med det Spanska inbördeskriget borde vara tydliga för alla.

Vi uppmanar alla socialister att visa sitt stöd genom att ansluta sig till framtida demonstrationer och vi vill framföra vårt tack till arrangörerna som visat extremt stor öppenhet och kamratskap gentemot oss. Från Lund till Afrin – kampen fortsätter!

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.