Ny propaganda och affischering

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

För några veckor sedan fick vi ny propaganda. Som vanligt är vi aktiva med att få upp vår propaganda i Lund med omnejd.

Vi har även sett till att affischera inför studiegruppsmötet. Affischering har skett både på stan samt vid institutioner både vid Lunds Universitet, LTH och Malmö Universitet.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.