Red Mirror – praktisk information

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Första träffen i Red Mirror sker alltså den 24:e lite efter kl 15 (det är en demonstration till stöd för Afrin kl 14 så vi räknar med att bli något försenade) på bokcaféet India Däck på Stora Algatan 3. Då kommer vi att kolla på en kort film och därefter presenterar vi texten vi har skrivit till studiegruppen. Efter det så har vi en öppen diskussion. Vi vill också se till att vi planerar resten av studiegruppen, ett par förslag är att vi bestämmer någon som kan presentera något mer specifikt nästa gång, att vi bestämmer en text vi ska läsa, eller att vi organiserar nästa träff som en workshop där vi letar information.

Här är Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/281449572389652/

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.