Red Mirror-träffar i Lund och Göteborg

Projektet Red Mirror fortsätter och vi har bland annat hållit en träff i Göteborg och en till i Lund. Detta är ett referat av dessa träffar.

I Lund såg vi föreläsningen Socialisms and Barbarisms av Peter Frase:

 

I korthet så diskuterade vi om det är möjligt att skapa en positiv politisk vision baserad på digitalisering, automatisering, förstörelse av vissa teknologier (framförallt av miljöskäl) och i vilken mån vi kan diskutera framtida samhällen idag.

I Göteborg så höll vi en inledning baserad på grundtexten till Red Mirror och såg på Humans Need Not Apply.

Ungefär femton personer närvarade och vi hade en mycket givande träff med diskussioner som var väldigt lika de vi har haft i Lund. Här följer ett referat av gruppdiskussionerna som vi avslutade med, svagt redigerat av oss vilket som vanligt innebär att vi kan ha feltolkat någonting och att sammanhangen lite försvinner.

 • Kan vi automatisera emotionellt arbete eller är det omöjligt?
 • Är basinkomst en rimlig lösning på problemet med automatisering eller kommer det bara vara en del av en fortsatt kapitalism?
 • Vilka saker behöver vi egentligen? Det är svårt att tänka på postkapitalistiska behov men vi måste fråga oss vad som är miljömässigt hållbart.
 • När vi diskuterar teknologi måste vi diskutera makt, det går bortom vare sig optimism eller pessimism utan frågar vad något är till för och i vems intresse. Vem har makten över teknologin?
 • Vad händer egentligen med de arbetslösa i framtiden?Kommer kapitalismen kunna skapa jobb? Det behövs ju konsumenter fortfarande.
 • Hyperkapitalism tillsammans med digitalisering blir läskigt.
 • Ekonomi hette ju förr i tiden politisk ekonomi men nu är det bara ekonomi. Teknologi ses på liknande sätt också som något apolitiskt. Det är inte neutralt dock, vi måste ändå hålla på med klasskamp.
 • Några arbetare måste finnas. Vissa arbetargrupper har makt och kampmetoder på grund av maskiner, tryckare har historiskt varit en sådan grupp.
 • Tech-jobben som programmerare mm. kan bli proletariserade i framtiden.
 • Vilka exempel finns det på icke-kapitalistisk automatisering idag? Hackers som gör botar som hackar banker kanske?
 • Kapitalistiska teknologiska system används ibland mot kapitalismen, såsom med dumma biljettsystem.
 • Arbetsplatskamp driver fram teknologisering. Teknologier är inte rationella eller naturkrafter.
 • Teknologi i välfärden är ibland bra men skapar nya arbetsuppgifter och förskjuter makten.
 • Specialisering i arbetsstyrkan riskerar att splittra kollektivet.
This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.