Red Mirror om krig

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestFlattr the authorShare on TumblrShare on VKBuffer this page

Vi träffades för Red Mirror den 29:e Juni och diskuterade krig. Vi började med att se på den här fiktiva lilla filmen:

Därefter så läste vi ett kort stycke ur Det stundande upproret om krig. Delen heter “Be armed. But do everything possible to make the use of weapons superfluous. Against the army, victory is political.”

Vi diskuterade i stora drag militariseringar av sociala rörelser som i Syrien eller i Spanien 1936, staters extrema kapacitet till våld och relationen mellan krig, teknologi och genus. Vi diskuterade också vad pacifism innebär och vad som är effektiva kampmetoder i dagens samhälle. Som vanligt pendlade vi mellan vag hoppfullhet och en allmän obehagskänsla, särskilt efter att ha sett “Slaughterbot.” Tack till alla som deltog i diskussionerna!
Till nästa gång kommer vi att diskutera Notes from Below nr 2 om arbetaren och teknologi. Tanken är att vi ska välja en text var och därefter presentera den kort för de andra.
This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.