Red Mirror i Malmö & Protest mot budgeten

Vi har hållit en träff i studiegruppen Red Mirror i Malmö. Först hade vi en kort runda där vi alla berättade lite om oss själva och vår relation till teknologi där vi kom från väldigt olika bakgrunder. Därefter höll vi en kort inledning baserad på vår grundtext.

Vi visade sedan Humans Need Not Apply:

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU

Diskussionen om denna handlade i hög grad om den ökade instabiliteten i det ekonomiska kapitalistiska systemet. Bör man införa någon form av basinkomst? Eller bör vi snarare se detta som en kristendens som vi bör förbereda oss inför? Dessa två perspektiv, att försöka slita isönder samhället eller komma på hur vi kan stabilisera och förbättra det var dominerande. Vi diskuterade även våra egna konkreta liv i relation med teknologi där vi arbetare på olika ställen, men vi alla levde i den moderna app-fixerade värld som de flesta andra gör.

Därefter såg vi på Cyborg Feminisn and the Future of Technology

Denna film uppfattades  som svår av några deltagare. Andra menade att även om grundpoängen är god så är också kommunismen ett slags helande av livet, där reproduktionen av livet kommer utgöra en helhet snarare än något som är stympat av den värld vi lever i.

Manifestation mot budgeten

Vi deltog i en manifestation arrangerad av Fältbiologerna mot M-KD-budgeten tillsammans med ca 100-200 andra. Det positiva med manifestationen var den uppmaning till civil olydnad och gatupolitik som kom från talarna. Det som dock saknades var just att göra det praktiskt, eftersom manifestationen stod stilla så blev det endast tal från diverse politiker som ville få människor att rösta på deras parti. Att iallafall demonstrera hade skapat en annan dynamik som saknades. Samtidigt så är det uppenbart att det händer någonting mycket intressant i miljörörelsen för närvarande, inspirerat av dels den kapitalistiska ekologiska krisen som är närvarande i samhällsdebatten men också med inspirationen från Ende Gelände.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.