Protest mot regeringsbildningen och 100 år sedan mordet på Luxemburg och Liebknecht

Protest mot regeringsbildningen

Ett 40-tal personer samlades i Lund för att protestera mot regeringsbildningen lördagen den 19:e januari. Några tal hölls och en banderoll med texten “Det finns andra val än riksdagsval – organisera dig” hölls upp på Stortorget.

Den regering som nu tillträtt med ett nyliberalt program framställs som det antirasistiska alternativet, men grundas på språktest och en fortsatt rasistisk migrationspolitik. De som har röstat på “vänster”partierna har inte röstat för denna politik. Politikerna representerar alltså inte oss. Vi ser denna protest som det första steget mot det motstånd vi måste bygga nu, ett nödvändigt steg mot något större.

100 år sedan mordet på Liebknecht och Luxemburg

De dödar manar oss.

Helgen 11-13:e januari deltog Autonom Organisering på 100-årsjublieumet i Berlin av Rosa Luxemburg och Karl Liebknechts död. Luxemburg och Liebknecht var socialistiska revolutionärer och internationalister vars liv och kamp fortfarande inspirerar. Liebknecths paroll “Huvudfienden står i det egna landet” är fortfarande sann: vi har inget gemensamt med nationen vi lever i.

Även vi la ner röda nejlikor vid minnesmonumentet.

Just internationalism är en grundpelare för all revolutionär politik och ett av skälen till att vi reser och deltar i saker som Luxemburg-Liebknechtdemonstrationen är för att vi dels ser oss som en del av samma rörelse som dem, och dels för att vi bygger internationalism på ett praktiskt sätt genom att resa. Vi träffade många kamrater, bland annat från TOP Berlin och massvis av nedresta kamrater från de skandinaviska länderna. Det är viktigt att vi som rörelse skapar relationer över och mot gränser, och det var det vi fortsatte med denna helg.

En annan viktig del av att resa är att inspireras av rörelsen i andra länder. Som vanligt såg vi massvis av enorma ockuperade hus, sociala center och stora, välorganiserade grupper. Den tyska rörelsen är två steg framför den svenska i hur välorganiserad och seriös den är. Vi blev också mycket imponerade av segern mot etableringen av Google i stadsdelen Kreuzberg (Berlins vänsterområde). Etableringen av Googlekontor har lett till starkt ökad gentrifiering, men efter en kampanj, där bland annat TOP deltog, så har Google nu dragit tillbaka planerna. Detta är något som intresserar oss som ju driver Red Mirror, ett studieprojekt om hur teknologi och kapitalism förändrar vår värld.

Självklart är allt inte guld och gröna skogar i Tyskland. En stalinistisk (nymaoistisk) grupp hade innan demonstrationen hotat att anfalla monumentet för de socialister som fallit offer för stalinismen. Så vitt vi vet skedde detta icke, men det är väl värt att komma ihåg att DDR-nostalgin i grund och botten är reaktionär. Sovjetunionen satte våra kamrater i läger, mördade de som kämpade. Som Luxemburg sa: “Frihet endast för regeringens anhängare, endast för ett partis medlemmar – de må vara aldrig så talrika – är ingen frihet. Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet. Inte på grund av någon “rättfärdighets”-fanatism utan därför att allt det lärande, gagneliga och renande i den politiska friheten hör ihop med detta och dess verkan uteblir om “friheten” blir privilegium.”

 

 

 

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.