Red Mirror som färdig studiecirkel

Här är tre färdiga studiecirkelsträffar för de som är intresserade av att studera samhälle, teknologi, den moderna kapitalismen, ett framtida klasslöst samhälle och mycket mer.

Vad är Red Mirror?

Red Mirror (RM) är ett självorganiserat studieprojekt som initierades av Autonom Organisering i Lund. RM drivs för närvarande i Lund och Stockholm, samt online på Reddit. Det är just ett studieprojekt eftersom det syftar till att förstå vår omvärld i relation till hur samhället och dess maktstrukturer relaterar till teknologisk framväxt.

I korthet skapades detta projekt eftersom den teknologiska förändringen i samhället är enorm och håller på att helt förvandla vårt sätt att leva. Vi, som revolutionärer, behöver förekomma detta och inte bara reagera på nästa nazimarsch, nästa nedskärning, nästa miljökatastrof. För en djupare förklaring så läs gärna grundtexten här.

Hur går det till?

I grund och botten så är det fritt fram att göra vad som helst inom projektets ramar. Denna text skrivs endast för att underlätta kamrater att komma igång. Formerna för RM har sett mycket olika ut, från diskussioner i smågrupper vid pubträffar, till självorganiserade undersökningar som samlas i seminarieform till mer klassiska studiecirklar. I grund och botten syftar RM till att försöka spränga gränserna mellan experter och lekmän i teknologidiskussionerna: en fabriksarbetare är lika mycket expert på de teknologier som finns i dennes situation som ingenjören är. Dessa förslag som ges här är endast sådana som vi har gjort tidigare och som är enkla och billiga att reproducera.

Träffarna här ska inte ses som ett manus som slaviskt ska följas, utan som möjligheter som ni kan göra vad ni vill med.

Låt tusen blommor blomma!

Träff 1

Träff 2

Träff 3

 

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.