Red Mirror: Träff 1

Introduktion

Håll en kort runda med alla deltagare (ju fler ni är, desto kortare måste varje persons inlägg vara) där ni ber personerna introducera sig med namn, pronomen, mm. samt framförallt deras relation till teknologi i deras liv. Det är ofta lämpligt att ha valt en eller flera personer som leder RM, och i så fall kan dessa kort inleda med att säga hej och välkomna och förklara upplägget för dagen.

Detta är till för att ge en bild av vilka de som är på cirkeln är, vilka intressen de har vilket kan plockas upp i diskussionerna allteftersom. Slutligen är det också viktigt att allas röster hörs, för att göra alla bekväma med att prata.

Vad är Red Mirror?

I denna punkt är det lämpligt att ge en kort beskrivning av vad Red Mirror är. Ni kan summera denna texts rubriker, eller ersätta den med någonting ni själva föredrar. Diskutera gärna kort, men låt inte diskussionen ta mer än 10 minuter då detta inte är huvuddragen i denna träff utan endast en utvidgad introduktion.

Syftet här är att vidga diskussionerna om teknologi så att alla är med på banan med vilka olika aspekter det kan finnas på ämnet.

Humans Need Not Apply – Automatisering

Visa denna film med projektor eller låt alla kolla på den på sina mobiltelefoner. Filmen i sig går att kritisera på många punkter, tydliggör detta. Poängen är öppna för en kritisk diskussion för att främja förståelse. Om det behövs, så ta en runda till. Om ni är över åtta personer bör ni dela in er i smågrupper för diskussionerna.

Diskussionen bör ta runt 25-30 minuter, inklusive ev. pauser. Någon (t.ex. en arrangör) kan anteckna och se till så att alla kommer till tals.

Diskussionen kan vara helt fri, men vissa punkter kan vara viktiga att trycka på. Här är några förslag till diskussionsunderlag:

– Hur är det på ditt arbete? Vad automatiseras där? Vad kommer automatiseras i framtiden? Vad är det som inte fungerar när det kommer till automatisering?

– Känner någon till något mer om de exempel som tas upp i videon?

– Vad innebär detta för kapitalismens framtid? Hur bör vi agera för att förekomma detta?

– Hur tänker vi oss automatisering i ett framtida klasslöst samhälle? Är detta en hörnsten i socialismen, eller finns det problem med detta sätt att tänka?

Arbetssamhället gör oss till slavar

Om tiden inte sprungit iväg kan ni fortsätta med denna video. Här passar det att helt enkelt fördjupa tidigare diskussioner och kontrastera vad som tas upp i de två olika filmerna.

Avslutning

Fråga deltagarna vad mer de vill diskutera, anknyt an till den första rundan. Beroende på tiden kan detta ske i helgrupp, i bikupor (alltså snabba diskussioner två och två) eller i mindre grupper igen. Diskutera om ni ska ha samma smågrupper eller nya. När allt detta är klart så håll en avslutningsrunda med frågan vad deltagarna har tagit med sig från träffen.

Poängen med denna del är att ge deltagarna själva möjligheten att uttrycka sig och diskutera de frågor de är intresserade av. Detta tas sist eftersom sådant inte kan ske i ett vakuum, de föregående delarna av träffen ger underlaget för att diskutera. I denna del kan ni komma på vad ni vill göra i framtiden, t.ex. i termer av vilken form ni vill hålla det i, hur det ska annonseras, vilka ämnen ni ska hålla, mm.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.