Red Mirror: Träff 2

Cybernetisk kontroll

Denna träff har körts i både Stockholm och Lund. Det kan både ske under en pubkväll med musik och öl, eller som en mer klassisk studiecirkel. Lek gärna lite med formaten för att locka olika målgrupper och se vad resultaten blir.

Läs en text i taget och diskutera dem därefter. Om det finns flera olika smågrupper så ta en kort sammanfattning från varje i storgrupp.

Inledning

Håll en kort inledning och berätta om upplägget, Red Mirror i allmänhet och dylikt. Läs antingen texterna högt (en i taget) i helgrupp, eller i smågrupperna.

Text 1

John Hancock Adds Fitness Tracking Incentives to All Policies

Frågor till texten:

 • Vad händer om folksam gör det här och erbjuder en smartklocka vid teckning av försäkring?
 • På vilket sätt kan systemet utöva makt genom att påverka ditt beteende?
 • Vem kommer den här utvecklingen påverka/drabba? Vem tjänar på det?
 • Har du erfarenheter av “frivillig” självmätning? Stegräknartävlingar på jobbet eller liknande?
 • Vilken strategi finns för motstånd?

Text 2

Your social media apps are as addictive as slot machines — should they be similarly regulated?

– Här är några punkter som tas upp i texten, kan du relatera till dem från ditt eget digitala liv?

 • The zone
 • Positive reinforcement
 • No dry spells
 • Solitude
 • Speed
 • Constant play

– Förväntas du använda någon app i ditt yrke, skola eller i kontakt med myndigheter? Hur är den utformad?

– Går det att använda gamification på ett positivt sätt?

– Vad har vi för strategier som inte bara är undandragande?

Text 3

Nudging – påverka målgruppen med beteendevetenskapliga verktyg

* Har du märkt av nudging någon gång?

* Hur skulle du nudgea för att få folk att städa efter en onsdagspub?

* Hur upptäcker vi och utmanar beteendebarriärer (t.ex. spärrarna i tunnelbanan i Sthlm)?

* Kan vi/vill vi göra motstånd mot nudging? Hur skulle ett sådant motstånd se ut?

Avslutning

Efter detta är det lämpligt med någon form av avslutande ord, beroende på era framtida planer och situationen.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.