Red Mirror: Träff 3

Genus och teknologi

Inledning

Säg några lämpliga introducerande ord och berätta om upplägget. Som vanligt kan ni laborera med olika former för cirkeln.

Cyborg feminism and the future of technology

Kolla på den här filmen. Den är akademisk och något svårare, så det är lämpligt att försöka bryta ner resonemangen och begreppen. För deltagare som är väldigt ovana vid dessa resonemang så kanske det är bättre att börja med en av texterna.

Robots are racist and sexist

Läs denna text tillsammans. Diskussionerna kan nog se väldigt olika ut beroende på deltagarna, därför har vi inte skrivit några specifika frågor.

Why do we give robots female names? Because we don’t want to consider their feelings

Läs denna text. Om ni är osäkra så försök knyta ihop hur genus, etnicitet och teknologi hänger samman. Har ni egna erfarenheter? Hur påverkar dagens allt mer digitaliserade samhälle hur människor sorteras efter etnicitet och genus?

Avslutning

Om ni har följt de tre träffarna så är ni nu klara. Diskutera om ni vill fortsätta, och i så fall med vad. Försök sammanfatta vad ni lärt er och om det kan användas på något sätt.

This entry was posted in Red Mirror. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.