Svar på kritiken

Någon skrev en kort kritik av några av våra idéer. Läs den gärna. Vi uppfattar det som positivt att vi har en bredare strategisk och taktisk diskussion i vänstern, något som generellt saknas.

Texten innehåller två huvudsakliga fel när det kommer till att beskriva vad vi tycker och tänker:

1) De tror uttryckligen att medvetenhet redan finns ute bland arbetare på alla arbetsplatser[1] och att problemen är att vänstern inte förstår detta samt att socialdemokraterna hämmar medvetenheten från att blåsa upp i kamp. Från mitt perspektiv är detta ett knäfall för det spontana, även om det är oklart exakt hur det hänger ihop med AOs praktik.”

Detta bygger författaren till texten på ett kort citat från oss:

[1] “The problem of the left and the working class is not primarily one of “lack of consciousness”: at our workplaces it is clear that many people truly understand the conflicts that capitalism creates.

Om man läser våra texter i sin helhet så handlar de i hög grad om förmågan att skapa medvetande och hur detta är förbundet med handling. Se till exempel vårt förord till vår översättning av Unity & Struggles text I princip alla våra andra texter tar även upp samma sak.

Vi menar dock såklart det vi skriver i citatet, och för att förtydliga så menar vi alltså att medvetandeproblemet inte är det främsta problemet för vår klass. Med det inte sagt att det inte är ett problem. Vi pratar ju också i hög grad om hur vi förändrar medvetanden i stora lager av arbetarklassen, något vi sammanväver med praktik i första hand.  Se exempelvis vår text ”En gnistrande väv – arbetsplatsreportage från det kämpande 60/70-talet i Sverige”

Den andra delen av kritiken är som följer:

2) En väldig tro på att blockera. Utifrån att läsa dem texter och erfarenheter AO lägger ut kan en få bilden av att deras revolutionära teori grundar sig på blockaden av varor och transport som den starkaste taktiken som kan användas i kampen mot kapitalismen.

Bensinupproret, som började som en facebook grupp, har nu börjat samla folk i verkligheten för demonstrationer. Det är både samlingar på parkeringar och att köra runt sakta i staden med skyltar och tuta men även att folk har parkerat sina bilar längst motorvägen. Med andra ord har nu dessa “medvetna” arbetare samlats kring ett krav och runnit ut i gatorna för att lägga press på regeringen. Rörelsen har två tydliga problem,”

Texten fortsätter sedan beskriva att Bensinupproret är högervriden och sponsrad av företag.

Vi har svårt att se hur detta skulle vederlägga det vi skriver om blockader av kapital/varuflöden som kanske den svagaste punkten av den moderna kapitalismen. Vi har väldigt lite information om Bensinupproret (vi tar tacksamt emot om ni har tips på länkar!) men så vitt vi vet så har de inte utfört några massblockader öht. Därmed så berör inte detta heller vår analys.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.