Rapport från Flood the Streets Malmö

 

Vi deltog på Klimatprotesten “Flood the Streets” i Malmö som  organiserades av Extinction Rebellion, en internationell grupp som kämpar för att bekämpa den akuta problematiken med den globala uppvärmningen.

Cirka 600 personer protesterade mot klimatkatastrofen och de styrandes oförmåga till handling. Från morgon till kväll ägde olika former av protest rum på Malmös gator: vi delade ut flygblad, vi genomförde kortare blockader och genomförde en så kallade ”die-in” vid Gustav Adolfs torg.

Vi lärde oss en hel del av protesterna, och ser det som något som validerar vår linje att massaktioner på gatorna är en central kampmetod för att organisera, radikalisera och sprida vårt budskap.

Vi gläds över att så många unga människor är engagerade i den växande globala proteströrelsen som sätter den hotande klimatkatastrofen på agendan.  Trots ett vetenskapligt konsensus för frågans relevans är förnekelse, konspirationsteorier och hat mot proteströrelsen frekvent förekommande. Konflikten är politisk. Högern och kapitalägarna organiserar sig för att försvara sin makt som bygger på ohämmade vinster från skövlingen av vår planet. Det är därför viktigt att vi organiserar oss tillsammans. För vår planet och mot de som vill förstöra den.

Klimatrörelsen, som vi också är en del av, har en enorm potential. Inte på länge har de problem som den globala kapitalismen för med sig varit så konkreta som nu. Det finns dock behov av att klimatrörelsen utvecklar ett mer systematisk, systemkritisk perspektiv:

För det första är det för oss uppenbart att den akuta klimatkrisen inte går att lösa inom kapitalismens ramar. Det är därför nativt och farligt att tro att det räcker att endast appellera till politiker, varav många är stenhårda försvarare av den ekonomisk-politiska ordningen som leder till förstörelsen av vår planet, för att få bukt med problemen. Kapitalismens problem kan inte lösas av kapitalismen.

För det andra hade aktionerna fått större effekt om de konkret riktat in sig på de konkreta problemen. Vi ser Flood the Streets som ett steg framåt i miljörörelsen, ett steg mot kollektiv makt. Vi kände potentialen på gatorna, men önskar att vi hade gjort mer. Vi hade bland annat kunnat blockera gatorna till några av de stora bovarna i regionen för att få maximal effekt när vi ändå samlat så många aktivister. Öresundsverket, som sedan 2009 släppt 3,3 miljoner ton CO₂ hade kunnat utgöra ett sådant mål. Trafiken över Öresundsbron som utgör ett nav för varuflödena till Sverige hade kunnat vara ett annat. Det fåtal poliser som var på plats skulle varit chanslösa. Vi måste inse att vi har en enorm makt när vi är många.

För det tredje var det problematiskt att vi i så hög utsträckning appellerade till ordningsmaktens välvilja för att genomföra aktionerna. Om vi utgör ett konkret hot mot klimatförstörelsen kan vi inte räkna med att vi får genomföra våra aktioner ostört. Därför är det ett problem att vi, bland annat, väljer att blockera cykelbanor istället för vägtrafiken bara för att göra ordningsmaktens nöjd.

Nu genomförde vi ändå tillsammans några viktiga blockader, bland annat vid Triangeln och Operan. Att polisen på morgonkvisten omhändertog 14 av våra aktivister visar att vi ändå gjort mycket rätt. Detta visar att vi kan göra vad vill bara vi gör det tillsammans. Tillsammans växer vi, tillsammans får vi erfarenhet och tillsammans räddar vi klimatet.

Vi tackar alla som demonstrerade på gatorna i Malmö och visar att de kämpar för vår tids ödesfråga. Vi uppmuntrar alla att delta också på klimatprotester framöver! Gemensamt skapar vi en rörelse som kan göra skillnad!

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.