Sommaren 2019

Under sommaren 2019 så har vi ägnat oss åt interna diskussioner samt propagandaspridning. Våra interna diskussioner har berört vår taktiska och strategiska inriktning i Lund, Sverige och nordeuropa. Att föra övergripande diskussioner om vad som sker i världen och varför, och även då hur vi bör agera, är en nyckelfråga för varje revolutionär grupp. Framförallt har vi i våra diskussioner berört teknologisk utveckling och feminism.

På ett basarbetesplan så har vi åkt utanför Lund för att affischera och sätta upp klistermärken. Det är viktigt att komma iväg till mindre städer utan en mer etablerad utomparlamentarisk vänster. Vi har besökt bland annat Kristianstad och Höör och även träffat lokala aktivister som vi stöttat. På dessa platser upptäckte vi att mycket av det material vi satt upp där för ett år sedan fortfarande var uppe.

Att sprida socialistisk propaganda är en av de viktigaste delarna av kampen i nuläget, och att komma ut ur storstäderna är viktigt för att försöka uppmuntra till organisering och kamp.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.