Systemförändring – inte klimatförändring

Vi skrev detta efter att ha deltagit på den globala strejken för miljön 20:e September. I Lund såg vi ca 500 personer, framförallt ungdomar, samlas för strejken. 

Flera hundratusentals unga människor är nu på gatorna för att demonstrera för klimatet. Vetenskapen visar att det är verkligen dags att agera nu. Det faktum att växthuseffekten på sikt är ett hot mot mänsklighetens överlevnad är känt sedan mer än 30 år tillbaka, men trots detta ökar utsläppen av växthusgaser.
Nya forskningsresultat har nu visat att situationen blir allt mer alamerande och att tidsfönstret för att kunna begränsa uppvärmningen till en nivå under 1,5 grader kommer att stängas de kommande 10-15 åren. Vi som är på gatan kämper alltså bokstavligen för vår framtid och mänsklighetens existens.

Men vi måste ställa frägan varför det händer så förvånansvärt lite för att sänka utsläppen trots att allt detta är välkänt också bland politikerna. Visst finns det ett tilltagande antal regeringschefer som Trump eller Bolsonaro som bara förnekar att klimatförändringen finns och som struntar i vad som är vetenskaplig konsensus. Men detta kan inte förklara hela problemet, de flesta länder regeras fortfarande av politiker som inte är klimatförnekare, men deras åtgärder är också långtifrån tillräckliga för att bekämpa växthuseffekten på ett effektivt sätt. Även regeringschefer som Obama, Merkel eller Macron, alltså politiker som oftast beskrivas som framstegsvänliga, har inte ens antydningsvis uppnåt målet för utsläppssänkning som behövs enligt forskarna för att nå 1,5-graders-målet.

Vi tror att problemet inte bara är politiker som fattar felaktiga beslut utan vi tror att det föreligger en systematisk anledning till varför skyddet av klimatet inte kommer framåt:
Kapitalismen satsar på kortsiktiga vinster. En utsläppsrik industri som bygger på förbränning av fossila råvaror har utvecklats historiskt och utgör kärnan av dagens ekonomi. En omställning till en klimatvänlig produktion kostar mycket pengar och skulle minska deras profit. Dessutom har särskilt olje- och elbolagen, vars underlag är utvinning av fossila varor, själva blivit en så pass stor maktfaktor att de flesta regeringer inte vågar bråka med dem.

De viktiga staternas makt beror i sin tur till en stor del på en konkurrenskraftig industri så de vill inte påverka dessa företag negativt trots alla bedyranden att man bryr sig om klimatet.
Om vi vill börja att minska växthusgaser på riktigt, måste vi bygga ett nytt samhälle utan den så kallade “fria marknadsekonomin” som bara fungerar till förmån för rika eliter och stora företag. Vi behöver ett nytt ekonomiskt system där människorna tar tillbaka kontrollen över produktion och fördelning av gods, bara i ett sådant samhälle kan vi styra ekonomin så att alla nödvändiga åtgärder för att nå 1,5-graders-målet kan drivas genom.

Lät oss bilda en ny klimatrörelse som störtar kapitalismen! Tillsammans kan vi bygga ett nytt samhälle och stoppa växthuseffekten!

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.