Rapport från 12:e oktober: antifascism och internationalism

Vi har deltagit på ett flertal antifascistiska och internationalistiska demonstrationer och aktioner i såväl Stockholm som Köpenhamn den 12:e oktober. Vi deltog i mobiliseringarna i kontexten av den antifascistiska offensiv som vårt nätverk, ARNA, kallat till. Detta är vår rapport för dagen.

Köpenhamn

Vi organiserade en resa från Lund och koordinerade med kamrater från Malmö och fick ihop cirka 20 personer som åkte gemensamt. Nazikonferensen hölls hemlig tills samma dag, men när väl informationen kom ut så mobiliserades den antifascistiska protesten dit. Vi delades upp i olika grupper, en som åkte en chartrad buss och andra som tog kollektivtrafik. När vi anlände så var det en liten polisnärvaro, och om vi hade agerat snabbare hade vi möjligtvis kunnat göra en komplett blockad av konferensen. Vi lyckades dock inte ta initiativet, något vi måste arbeta vidare på att lära oss, men vi lyckades sätta upp blockader på var sida av gatan in. Endast ett litet antal nazister kom igenom. Bland annat blev provokatören och partiledaren till Stram Kurs, ett högerradikalt parti som nästan kom in i danska parlamentet förra valet, Rasmus Paluden, blockerad från att komma in och hålla sitt tal.

Polisen försökte flertalet gånger splittra blockaderna men misslyckades då vi höll ihop väl trots att vi endast totalt var 100-200 personer. De lyckades med några mindre försök att arrestera kamrater, men var annars helt inkapabla att avbryta våra blockader.

Nazisternas livestream blev även den överröstad av antifascistiska talkörer och efter någon timme så blev ägarna av lokalen varse om vilka som hade hyrt den. Dessa blev då tillsagda att lämna lokalen, samt kommer nu bli stämda. Vi lyckades med andra ord väldigt väl med vårt mål att stoppa nazikonferensen. Läs även denna rapport från våra danska kamrater.

Stockholm

I Stockholm så spenderade vi dagen med att gå på inte mindre än tre olika demonstrationer.

Vi började med att delta på en demonstration mot invasionen av Rojava. Arrangörerna uppgav att tiotusen personer deltog. Staden var fylld av människor med kurdiska flaggor och symboler under hela dagen. Det är av yttersta vikt att vi deltar aktivt på dessa demonstrationer och bygger solidaritet, sätter press och inte minst bygger en ny internationalism underifrån. Kampen mot stat, kapital och patriarkat ställs på sin spets i Rojava just nu.

Efter den kurdiska demonstrationen så anslöt vi oss till en internt utlyst demonstration kallad till av AFA Stockholm. Demonstrationen hade en militant framtoning med maskeringar och svartblocksstilen. Vi var runt ett 100-tal som gick igenom b.la. gamla stan, pyroteknik brändes av och ett tal om Björn Söderberg hölls. Vi fick en mindre poliseskort, och stark respons från bland annat de många kurder som vi passerade. Samtidigt så var det endast någon av dessa som anslöt sig till oss, förmodligen då demonstrationen upplevdes som så stängd.

Slutligen så deltog vi på SAC Syndikalisternas minnesdemonstration för Björn Söderberg som mördades för 20 år sedan. Demonstrationen, som tog formen av ett fackeltåg, började vid monumentet La Mano där blommor las ned och några ord sades och fortsatte sedan ner till Medborgarplatsen. Fackeltåget var djupt stämningsfyllt och värdigt.

Sammanfattningsvis så vill vi lyfta vikten av antifascistisk och internationalistisk kamp. Vi ser gång på gång hur det bara är vi som förändrar någonting när vi är på gatan, vare sig det är i Kobane eller i Köpenhamn. Det viktiga är att börja agera och därefter sammanlänka våra kamper med varandra, att minnes de döda för att skapa en bättre värld för de levande.

Igenom vår allians, ARNA, så driver vi en antifascistisk offensiv denna höst och den 12:e oktober markerade viktiga framgångar för oss. Det finns mycket kvar att göra och vi uppmanar alla kollektiv, individer och grupper att utveckla och intensifiera sina kamper. Vi uppfordrar dessutom alla kamrater till att åka till Helsingfors den 6:e december och delta i demonstrationerna mot det fascistiska nationaldagsfirandet där.

 

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.