Category Archives: Analys

Om Logistik – kommentar till Kapitalets krigkonst

Vi har översatt en text av Theorie-Organisation-Praxis (TOP), en av grupperna i det tysk-österrikiska “…Ums Ganze!“-nätverket, “von der Kriegskunst des Kapitals“ (Kapitalets krigskonst) till svenska för att påbörja en diskussion om logistik och teknologi i den svenska radikala rörelsen. Den engelska versionen av TOP:s text hittar ni här. Vi har även översatt texten som en […]

Posted in Analys | Comments closed

Kapitalets krigskonst

Det här är en översättning av Von der Kriegskunst des Kapitals av TOP Berlin. Den engelska versionen finns här. Läs vår kommentar här. G20-mötet är en utmaning för den radikala vänstern. Vi – liksom många andra – har frågat oss själva om det är vettigt att delta i en mobilisering för att protestera mot sådana […]

Also posted in Aktuellt | Comments closed

Vad är reformismen? Del ett

Inledning Reformism är en politisk och materiell tendens som uppstår i socialistiska rörelser. Den politiska tendensen är den som vi oftast tänker på när vi hör ordet reformism. Detta är idén om att det går att komma till socialismen genom gradvisa (oftast genom statliga) steg. Denna tendens har historiskt sett förts fram av socialdemokratin. Den […]

Posted in Analys | Comments closed

Vad är reformismen? Del två

Politisk makt och folklighet Reformisterna har en kvantitativ idé om framgång: ju fler vi samlar på demonstrationen, i Facebook-gruppen eller i uppropet desto bättre. De menar att detta måste ske genom att inta reformistiska och, i vissa fall, populistiska positioner eftersom de tror att människorendast attraheras av denna förmenta folklighet. Vår erfarenhet talar emot även […]

Posted in Analys | Comments closed

BASIC! Föreläsningsserie till den utomparlamentariska vänsterns teori och praktiker

Autonom Organisering ska delta i Amalthea bokkafés nya föreläsningsserie BASIC! På måndag den 12 december ska vi föreläsa om den autonoma vänsterns teori och praxis!Det blir en genomgång av de teorier som idag formar vår rörelse och en historisk överblick som förklarar hur vi kommit dit vi är! Hur kom vår rörelse till? Var ligger […]

Also posted in Aktuellt | Tagged , | Comments closed

En sjuk vård, del ett: vårdarbetets historia

Inledning I flera år har det pågått en kris i vården i Skåne. Det har skurits ner med hundratals miljoner på sjukhusen. Över tio personer har dött som direkt följd av platsbrister och stress vilket skapat undermålig vård. Patienterna lider och personalen går på knäna. Det har skrivits otaliga artiklar i ämnet, hållits demonstrationer och […]

Also posted in Aktuellt | Comments closed

En sjuk vård, del två: utsugning och motstånd

Utsugning och motstånd   Vårdkrisen har inneburit nedskärningar som gjort att arbetare har fått ta fler pass än de vill (då få eller inga nyanställningar sker), att avdelningar stängts eller slagits samman och att mer arbete måste ske på mindre tid. Att arbeta mer på mindre tid är alltid kapitalisternas mål då det innebär att […]

Also posted in Aktuellt | Comments closed

Vad är nationalismen?

Den här texten handlar om vad nationalismen är och varför det är omöjligt för en revolutionär vänster att vara nationalistisk. Märk väl att texten inte, på ett bredare plan, berör diskussionen om nationalism i ockuperade eller koloniserade länder utan bara i det som ibland kallas för centrumländerna (alltså de rika länderna). I slutet kommer ni […]

Also posted in Aktuellt | Comments closed

Foreword: Class, Organisation, Struggle

We have translated Unity and Struggle’s interview in the magazine Viewpoint’s (http://viewpointmag.com) article series “Strategy after Fergusson” which consists of interviews with a few different radical groups on the subject of the #BlackLivesMatter movement. It is, in short, a fantastic text whose content is applicable far outside it’s context. For us this is also a […]

Also posted in English | Comments closed

Ett par ord om sjuksköterskornas kamp

Sjuksköterskor i Sverige har under en tid börjat praktisera en ny, autonom kampform. Genom att hota med massuppsägningar, avdelning för avdelning, har de bekämpat hot om nedskärningar (i fallet Biva i Lund för några år sedan), krävt högre löner och bättre arbetsvillkor (som de flera olika fallen i Skåne för tillfället). Slutligen så har sjuksköterskestudenterna […]

Also posted in Aktuellt | Comments closed