Category Archives: Analys

RED MIRROR – A Militant Inquiry On Technology

Introduction   The modern world is changing rapidly. The robots are coming and it is not only the remaining factory workers that may disappear: the jobs of doctors, cashiers and teachers are potentially at risk. At the same time as sharing economies are born, companies like Spotify and Netflix privatize the free culture created by […]

Also posted in English | Comments closed

RED MIRROR – Militant undersökning om teknologi

Inledning   Världen förändras snabbt. Robotarna kommer. Det är inte bara de kvarvarande fabriksarbetena som kanske försvinner utan även läkares, kassörskors och lärares arbete ligger i riskzonen. Samtidigt som sharingekonomier uppstår så privatiserar Spotify och Netflix gratiskulturen som fildelning skapade. Medan medicinsk utveckling går framåt till den grad att diskussionen om möjlig odödlighet för människor […]

Posted in Analys | Comments closed

FROM GOTHENBURG TO HAMBURG – NO SAFE HARBOURS FOR CAPITALISM

Logistics weaves together capitalism across the globe, integrating its means of dominance and power over the working class and attempting to ensure that business continues as usual. This role of logistics is nowhere clearer than in the current struggle in Gothenburg, Sweden, where right now a large-scale labor dispute has pulled in the employers’ confederation, […]

Also posted in English | Comments closed

On Logistics

We have translated the text “von der Kriegkunst des Kapitals” (Capital’s Art of War), written by Theorie-Organisation-Praxis (TOP), one of the groups that constitutes the German-Austrian “…Ums Ganze“-alliance in order to initiate a discussion on logistics and technology in the Swedish radical movement. The English version of TOP:s text can be found here. We have […]

Also posted in English | Comments closed

Om Logistik – kommentar till Kapitalets krigkonst

Vi har översatt en text av Theorie-Organisation-Praxis (TOP), en av grupperna i det tysk-österrikiska “…Ums Ganze!“-nätverket, “von der Kriegskunst des Kapitals“ (Kapitalets krigskonst) till svenska för att påbörja en diskussion om logistik och teknologi i den svenska radikala rörelsen. Den engelska versionen av TOP:s text hittar ni här. Vi har även översatt texten som en […]

Posted in Analys | Comments closed

Kapitalets krigskonst

Det här är en översättning av Von der Kriegskunst des Kapitals av TOP Berlin. Den engelska versionen finns här. Läs vår kommentar här. G20-mötet är en utmaning för den radikala vänstern. Vi – liksom många andra – har frågat oss själva om det är vettigt att delta i en mobilisering för att protestera mot sådana […]

Also posted in Aktuellt | Comments closed

Vad är reformismen? Del ett

Inledning Reformism är en politisk och materiell tendens som uppstår i socialistiska rörelser. Den politiska tendensen är den som vi oftast tänker på när vi hör ordet reformism. Detta är idén om att det går att komma till socialismen genom gradvisa (oftast genom statliga) steg. Denna tendens har historiskt sett förts fram av socialdemokratin. Den […]

Posted in Analys | Comments closed

Vad är reformismen? Del två

Politisk makt och folklighet Reformisterna har en kvantitativ idé om framgång: ju fler vi samlar på demonstrationen, i Facebook-gruppen eller i uppropet desto bättre. De menar att detta måste ske genom att inta reformistiska och, i vissa fall, populistiska positioner eftersom de tror att människorendast attraheras av denna förmenta folklighet. Vår erfarenhet talar emot även […]

Posted in Analys | Comments closed

BASIC! Föreläsningsserie till den utomparlamentariska vänsterns teori och praktiker

Autonom Organisering ska delta i Amalthea bokkafés nya föreläsningsserie BASIC! På måndag den 12 december ska vi föreläsa om den autonoma vänsterns teori och praxis!Det blir en genomgång av de teorier som idag formar vår rörelse och en historisk överblick som förklarar hur vi kommit dit vi är! Hur kom vår rörelse till? Var ligger […]

Also posted in Aktuellt | Tagged , | Comments closed

En sjuk vård, del ett: vårdarbetets historia

Inledning I flera år har det pågått en kris i vården i Skåne. Det har skurits ner med hundratals miljoner på sjukhusen. Över tio personer har dött som direkt följd av platsbrister och stress vilket skapat undermålig vård. Patienterna lider och personalen går på knäna. Det har skrivits otaliga artiklar i ämnet, hållits demonstrationer och […]

Also posted in Aktuellt | Comments closed