Rapport från Political Ecologies of the Far Right-konferensen

I helgen deltog vi på konferensen Political Ecologies of the Far Right, organiserad av och på Lunds Universitet. Vi höll inte i någon egen punkt utan gick istället på så många olika föredrag vi kunde och rapporterar här våra upplevelser från dessa.
Under konferensen hölls ett stort antal föredrag och workshops på temat klimatkamp och fascism och hur dessa tar sig form och relaterar till varandra i olika länder och kontexter. Både i publiken och bland de som höll föredragen var det en god blandning av akademiker och aktivister från olika länder, vilket var uppskattat.
Förutom ett delande av perspektiv och analyser fanns det en vilja och ett behov av att kombinera olika kamper, främst den antifascistiska och den för klimatet. Detta var ett återkommande tema under många föredrag. Strategier och erfarenheter kring hur man kan göra detta diskuterades från olika vinklar. Vi delar analysen att detta är en mycket viktig fråga och det var uppmuntrande att se att så mycket folk från så många olika håll i Europa och världen också gör det.
Stora delar av miljörörelsen kan idag karaktäriseras som ung, för många av deltagarna är det den första organisation de är organiserade i. Det är kritiskt att vi som rörelse är närvarande i dessa sammanhang, dels därför att våra kamper stärks av varandra men också för att miljörörelsen ofta har brister, och när folk inser detta måste den revolutionära rörelsen vara redo att ge dem alternativ.
Vi kommer att fortsätta jobba för att stärka vänsterns roll inom miljörörelsen och uppmuntrar andra grupper att göra detsamma.
This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.