Rapport från 8:e mars, Ta Natten Tillbaka och demonstrationerna mot PreemRaff  

Vi var med och arrangerade 8:e marsfirandet i Lund som vi överlag ser som en framgång. Vår demonstration kantades av polisprovokationer (läs mer om detta i 8:e marskommitténs uttalande) men genom kollektivt självförsvar så lyckades vi genomföra vår demonstration trots polisens försök att stoppa oss. Som vanligt kan många saker bli bättre, inte minst behöver vi som rörelse kollektivt förbättra vårt försvar mot staten då fler och fler demonstrationer som tidigare lämnats i fred nu blir kantade av konfrontationer. 
Vi firar inte 8:e mars på någon form av liberalfeministisk grund. Vi organiserar inte en urvattnad demonstration för kvinnor i allmänhet. För oss är det tydligt att vi behöver en antikapitalistisk, radikal feminism som utmanar det patriarkala systemet självt. Kapitalism, patriarkat och rasism är system som är invävda i varandra och utan en rörelse som förstår att dessa hänger ihop och vars mål är att bygga ett radikalt, solidarisk motstånd så kommer vi att misslyckas. 
 
Vi tror dock också att vi behöver ”vandra frågande”, att vara öppna för olika perspektiv, att lära oss av varandra. Vi är inget upplyst avantgarde, utan försöker snarare förstå politik som ett gemensamt konstruerande av det politiska. 8:e mars i Lund innebar vissa konflikter, med såväl polis som internt, men vi utvecklade tillsammans efteråt en gemensam förståelse med människor från väldigt olika bakgrunder. Denna approach till politik är det som Nira Yuval Davis kallar för ”transversal politik” 
Utöver 8:e mars i Lund så var Autonom Organisering var även representerade på den årliga Ta Natten Tillbaka-demonstrationen i Malmö, som vanligt. 
 

PreemRaff 

 
Vi deltog i demonstrationen mot PreemRaff i Lysekil 10 Mars. Fokus för aktionen var att demonstrera emot den potentiella utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi, en utbyggnad som skulle innebära en fördubbling av anläggningens fossilutsläpp. Sjävklart är det viktigt att aktioner genomförs mot denna typ av fossilkapitalistiska mål, tyvärr gick denna aktion likt många andra miljöaktioner i symbolikens tecken. Ingen direkt inverkan gjordes, utan fokus låg på symboliska handlingar, så som marsch, dans, dräkter och tal om krav på regeringar och företag utan analys av påtryckingar för att få igenom sådana krav. I samma ådra fanns det en avsaknad av klassanalys från demonstranterna och dess förespråkare, då raffet anställer stora delar av lokalbefolkningen så är ämnet om dess varande eller icke-varande en komplex fråga som på många sätt binder ihop det lokala med såväl nationella som globala relationer och problem. Detta var dock inget som arrangörer eller deltagare valde att lägga särskilt mycket vikt vid. En analys som inte ser och lyfter kopplingarna mellan klass och klimat kan inte tvinga fram de eftergifter som krävs för att stärka mänsklighetens möjligheter till en bebolig planet på lång sikt.
 
Även i Lund var det en demo mot PreemRaff. På Stortorget samlades cirka 100 människor i vad som tyvärr var ganska dåligt väder för att lyssna på tal och visa sitt misstycke mot denna klimatvidriga utbyggnad. Vi hade med oss en banderoll som var mycket uppskattad, och det fanns flera andra klara antikapitalistiska inslag i demonstrationen. 
 
Vidare så har vi deltagit i otaliga möten, rest till olika städer, affischerat, satt upp klistermärken, organiserat studiearbeten och diskussioner internt, mm. 
This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.